ส่งสามเณรเข้ารับการตั้งพัดเปรียญธรรม

7 มิถุนายน 2560 เหล่าสามเณรเปรียญธรรม ร่วมแสดงมุทิตาจิตส่งพี่ๆน้องๆสามเณร เข้ารับการตั้งพัดเปรียญธรรม และรับใบประกาศนียบัตร ณ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จ.นครปฐม

เป็นวันประกาศยกย่องความสำเร็จในการศึกษาพระบาลีและเป็นกำลังใจให้กับสามเณรทุกรูปได้ตั้งใจพากเพียรศึกษาพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไป


timeline 20170607 061653
timeline 20170607 061654
timeline 20170607 061659
timeline 20170607 061706
timeline 20170607 061711
timeline 20170607 061713
timeline 20170607 061714

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search