ขอแสดงมุทิตากับมหาเปรียญ ในวันรับตั้งพัดยศ

7 มิถุนายน 2560 ขอแสดงมุทิตายินดีกับพระภิกษุ,สามเณร ที่เข้ารับการตั้งพัดเปรียญธรรม ๓ ประโยค และรับใบประกาศนียบัตร ประโยค ๑-๒ ทุกรูป โรงเรียนปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย รู้สึกปลี้มปีติใจในความสำเร็จที่ทุกรูปนำมาสู่พระพุทธศาสนา, วัดพระธรรมกาย ณ โอกาสนี้

ภาพประวัติศาสตร์ หลังเสร็จพิธีทรงตั้งเปรียญธรรมประโยค ๓ และมอบใบประกาศนียบัตร ประโยค ๑-๒ #หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม
#โรงเรียนพระปริยัติธรรม
#วัดพระธรรมกาย


timeline 20170607 170355
timeline 20170607 170357
timeline 20170607 170359
timeline 20170607 170402
timeline 20170607 170405
timeline 20170607 170408
timeline 20170607 172605
timeline 20170607 172607

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search