สื่อวีดีโอ

ภาพประวัติศาสตร์

ทบทวนภาพประวัติศาสตร์ มุทิตาประโยค ๙ ทั่วประเทศ วันสมาธิโลก

พิธีมุทิตา ป.ธ.9 ทั่วประเทศ

พิธีมุทิตาสักการะ ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคและพิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษา ปี 2562

สื่อประกอบการเรียนบาลี

สื่อวีดีโอ mp3 สำหรับประกอบและทบทวนการแปลบาลี

สื่อทบทวนความรู้ ธรรมศึกษา

สื่อวีดีโอ สำหรับทบทวนความรู้ นักธรรม ธรรมศึกษา

เพลงบาลี

บทเพลงยอยกใจ เกี่ยวกับภาษาบาลี

© Copyright pariyat.com 2024. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search