6พฤษภาคม, 2563

6<span>พฤษภาคม, 2563</span>

พิธีอุปสมบท อุทิศชีวิต ประจำปี 2563

 • 13:30 PM - 14:45 PM
 • ณ พระอุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • เจ้าภาพ: วัดพระธรรมกาย

15-16มิถุนายน, 2562

15-16<span>มิถุนายน, 2562

สอบอภิธรรมบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2562

 • 13:00 AM - 16:30 PM
 • วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
 • เจ้าภาพ: วัดระฆัง ฯ

7-10ตุลาคม, 2562

7-10<span>ตุลาคม, 2562</span>

สอบนักธรรมตรี สนามหลวง ประจำปี 2562

 • 13:00 AM - 16:30 PM
 • วิหารคต รอบมหาธรรมกายเจดีย์
 • เจ้าภาพ: วัดพระธรรมกาย

14-17พฤศจิกายน, 2562

14-17<span>พฤศจิกายน, 2562</span>

สอบนักธรรมโท, เอก สนามหลวง ประจำปี 2562

 • 13:00 AM - 16:30 PM
 • อาคารโถงช้าง
 • เจ้าภาพ: วัดพระธรรมกาย

29พฤศจิกายน, 2562

29<span>พฤศจิกายน, 2562

สอบธรรมศึกษาตรี, โท, เอก สนามหลวง ประจำปี 2562

 • 8:00 AM - 16:30 PM
 • วิหารคต รอบมหาธรรมกายเจดีย์
 • เจ้าภาพ: วัดพระธรรมกาย

21-22ธันวาคม, 2562

21-22<span>ธันวาคม, 2562

สอบอภิธรรมบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2562

 • 13:00 AM - 16:30 PM
 • วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
 • เจ้าภาพ: วัดระฆัง ฯ

24ธันวาคม, 2562

24<span>ธันวาคม, 2562

สอบอภิธรรมศึกษาปลายภาค ทุกชั้นปี ประจำปี 2562

 • 9:00 AM - 15:00 PM
 • ห้อง SPD 7
 • เจ้าภาพ: วัดพระธรรมกาย

11มกราคม, 2563

11<span>มกราคม, 2563

วันสามเณร ปี 2563

 • 13:00 AM - 16:30 PM
 • ค่ายจองแชมป์ (แก้วดวงธรรม)
 • เจ้าภาพ: หมู่กุฏิสามเณร

26-27มกราคม, 2563

26-27<span>มกราคม, 2563

สอบบาลีสนามหลวง ป.ธ. 6 - 7 ปี 2563

 • 13:00 AM - 16:30 PM
 • วัดสามพระยาวรวิหาร
 • เจ้าภาพ: วัดสามพระยา ฯ

28-30มกราคม, 2563

28-30<span>มกราคม, 2563

สอบบาลีสนามหลวง ป.ธ. 8 - 9 ปี 2563

 • 13:00 AM - 16:30 PM
 • วัดสามพระยาวรวิหาร
 • เจ้าภาพ: วัดสามพระยา ฯ

18-20กุมภาพันธ์, 2563

18-20<span>กุมภาพันธ์, 2563

สอบบาลีสนามหลวง ประโยค 1-2 - ป.ธ. 5 ปี 2563

 • 13:00 AM - 16:30 PM
 • วัดเขียนเขต และวัดมหาธาตุยุวราช ฯ
 • เจ้าภาพ: วัดเขียนเขต, วัดมหาธาตุ ฯ

7-9มิถุนายน, 2563

7-9<span>มิถุนายน, 2563

สอบซ่อมบาลีสนามหลวง ประโยค 1-2 - ป.ธ. 5 ปี 2563

 • 13:00 AM - 16:30 PM
 • วัดเขียนเขต และวัดมหาธาตุยุวราช ฯ
 • เจ้าภาพ: วัดเขียนเขต, วัดมหาธาตุ ฯ
© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search