3มิถุนายน, 2566

3<span>มิถุนายน, 2566</span>

พิธีอุปสมบท อุทิศชีวิต ประจำปี 2566

 • 13:30 PM - 14:45 PM
 • ณ พระอุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • เจ้าภาพ: วัดพระธรรมกาย

24ธันวาคม, 2563

24<span>ธันวาคม, 2563

สอบธรรมศึกษาตรี, โท, เอก สนามหลวง ประจำปี 2563

 • 8:00 AM - 16:30 PM
 • อาคารโถงช้าง
 • เจ้าภาพ: วัดพระธรรมกาย

19-20ธันวาคม, 2563

19-20<span>ธันวาคม, 2563

สอบอภิธรรมบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2563

 • 13:00 AM - 16:30 PM
 • วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
 • เจ้าภาพ: วัดระฆัง ฯ

8พฤศจิกายน, 2563

8<span>พฤศจิกายน, 2563

สอบอภิธรรมศึกษาปลายภาค ทุกชั้นปี ประจำปี 2563

 • 9:00 AM - 15:00 PM
 • ห้อง SPD 7
 • เจ้าภาพ: วัดพระธรรมกาย

14มกราคม, 2566

14<span>มกราคม, 2566

วันสามเณร ปี 2566

 • 13:00 AM - 16:30 PM
 • ค่ายจองแชมป์ (แก้วดวงธรรม)
 • เจ้าภาพ: หมู่กุฏิสามเณร

14 -15มกราคม, 2564

14 -15<span>มกราคม, 2564

สอบบาลีสนามหลวง ป.ธ. 6 - 7 ปี 2564

 • 13:00 AM - 16:30 PM
 • วัดสามพระยาวรวิหาร
 • เจ้าภาพ: วัดสามพระยา ฯ

17-19มกราคม, 2564

17-19<span>มกราคม, 2564

สอบบาลีสนามหลวง ป.ธ. 8 - 9 ปี 2564

 • 13:00 AM - 16:30 PM
 • วัดสามพระยาวรวิหาร
 • เจ้าภาพ: วัดสามพระยา ฯ

7-9กุมภาพันธ์, 2564

7-9<span>กุมภาพันธ์, 2564

สอบบาลีสนามหลวง ประโยค 1-2 - ป.ธ. 5 ปี 2564

 • 13:00 AM - 16:30 PM
 • วัดเขียนเขต และวัดมหาธาตุยุวราช ฯ
 • เจ้าภาพ: วัดเขียนเขต, วัดมหาธาตุ ฯ

7-9เมษายน, 2564

7-9<span>เมษายน, 2564

สอบซ่อมบาลีสนามหลวง ประโยค 1-2 - ป.ธ. 5 ปี 2564

 • 13:00 AM - 16:30 PM
 • วัดเขียนเขต และวัดมหาธาตุยุวราช ฯ
 • เจ้าภาพ: วัดเขียนเขต, วัดมหาธาตุ ฯ
© Copyright pariyat.com 2022. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search