3มิถุนายน, 2566

3<span>มิถุนายน, 2566</span>

พิธีอุปสมบท อุทิศชีวิต ประจำปี 2566

 • 13:30 PM - 14:45 PM
 • ณ พระอุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • เจ้าภาพ: วัดพระธรรมกาย

4-7ตุลาคม, 2565

4-7<span>ตุลาคม, 2565</span>

สอบนักธรรมตรี สนามหลวง ประจำปี 2565

 • 13:00 AM - 16:30 PM
 • สภาธรรมกายสากล
 • เจ้าภาพ: วัดพระธรรมกาย

10-13พฤศจิกายน, 2565

10-13<span>พฤศจิกายน, 2565</span>

สอบนักธรรมโท, เอก สนามหลวง ประจำปี 2565

 • 13:00 AM - 16:30 PM
 • สภาธรรมกายสากล
 • เจ้าภาพ: วัดพระธรรมกาย

15พฤษจิกายน, 2565

15<span>พฤษจิกายน, 2565

สอบธรรมศึกษาตรี, โท, เอก สนามหลวง ประจำปี 2565

 • 8:00 AM - 16:30 PM
 • สภาธรรมกายสากล
 • เจ้าภาพ: วัดพระธรรมกาย

15พฤษจิกายน, 2565

15<span>พฤษจิกายน, 2565

สอบธรรมศึกษาตรี, โท, เอก สนามหลวง ประจำปี 2565

 • 8:00 AM - 16:30 PM
 • สภาธรรมกายสากล
 • เจ้าภาพ: วัดพระธรรมกาย

15พฤษจิกายน, 2565

15<span>พฤษจิกายน, 2565

สอบธรรมศึกษาตรี, โท, เอก สนามหลวง ประจำปี 2565

 • 8:00 AM - 16:30 PM
 • สภาธรรมกายสากล
 • เจ้าภาพ: วัดพระธรรมกาย

24-25ธันวาคม, 2565

24-25<span>ธันวาคม, 2565

สอบอภิธรรมบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2565

 • 13:00 AM - 16:30 PM
 • วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
 • เจ้าภาพ: วัดระฆัง ฯ

8พฤศจิกายน, 2563

8<span>พฤศจิกายน, 2563

สอบอภิธรรมศึกษาปลายภาค ทุกชั้นปี ประจำปี 2563

 • 9:00 AM - 15:00 PM
 • ห้อง SPD 7
 • เจ้าภาพ: วัดพระธรรมกาย

14มกราคม, 2566

14<span>มกราคม, 2566

วันสามเณร ปี 2566

 • 13:00 AM - 16:30 PM
 • ค่ายจองแชมป์ (แก้วดวงธรรม)
 • เจ้าภาพ: หมู่กุฏิสามเณร

23 -24มกราคม, 2566

23 -24<span>มกราคม, 2566

สอบบาลีสนามหลวง ป.ธ. 6 - 7 ปี 2566

 • 13:00 AM - 16:30 PM
 • วัดสามพระยาวรวิหาร
 • เจ้าภาพ: วัดสามพระยา ฯ

25-127มกราคม, 2566

25-127<span>มกราคม, 2566

สอบบาลีสนามหลวง ป.ธ. 8 - 9 ปี 2566

 • 13:00 AM - 16:30 PM
 • วัดสามพระยาวรวิหาร
 • เจ้าภาพ: วัดสามพระยา ฯ

15-16กุมภาพันธ์, 2564

15-16<span>กุมภาพันธ์, 2564

สอบบาลีสนามหลวง ประโยค 1-2 - ป.ธ. 5 ปี 2566

 • 13:00 AM - 16:30 PM
 • วัดเขียนเขต และวัดมหาธาตุยุวราช ฯ
 • เจ้าภาพ: วัดเขียนเขต, วัดมหาธาตุ ฯ

15-17เมษายน, 2566

15-17<span>เมษายน, 2566

สอบซ่อมบาลีสนามหลวง ประโยค 1-2 - ป.ธ. 5 ปี 2566

 • 13:00 AM - 16:30 PM
 • วัดเขียนเขต และวัดมหาธาตุยุวราช ฯ
 • เจ้าภาพ: วัดเขียนเขต, วัดมหาธาตุ ฯ
© Copyright pariyat.com 2024. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search