การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗

มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ดังนี้

➡️ -นักธรรมชั้นตรี กำหนดสอบ วันที่ ๑๑ - ๑๒ - ๑๓ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

➡️ -นักธรรมชั้นโท - เอก กำหนดสอบ วันที่ ๑๗ - ๑๘ - ๑๙ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

➡️ -ธรรมศึกษาทุกชั้น กำหนดสอบ วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

✨ขอเเสดงมุทิตาสักการะ พระภิกษุผู้สอบบาลี ชั้นประโยค ป.ธ. ๙ ได้ในสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2567

✅ ในนามสำนักศาสนศึกษา วัดพระธรรมกาย โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1.พม.สมบัติ ปภาโส

2.พม.ประวิทย์ ปุณฺณชโย

3.พม.ภีมวัจน์ ธมฺมวิสุทฺโธ

4.พม.เมฑัต ธีรชโย

5.พม.ณัฐดนัย โชติกชโย

🙏ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมสนับสนุนเสมอมา

✨13 มกราคม วันสามเณร 2567 ✨

🌼1 ปี มีวันสามเณร เพียง 1 ครั้ง (3 BIGBOON) กับสามเณร 450 รูป

1.ตักบาตรสามเณร

2.ทอดผ้าป่าถวายทุนการศึกษา

3.ถวายของขวัญวันสามเณร

✨สอบถามรายละเอียดได้ที่ ตักบาตรสามเณร 095-460-5167 ถวายของขวัญ 063-652-2250

✨ถวายได้ทุกวันที่ ค่ายจองแชมป์ หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁 🎁

https://www.facebook.com/Gutinovices/videos/1108896350123464

 

 

COURSES FOR FREE, REGISTER NOW

Creative in research and teaching.

© Copyright pariyat.com 2024. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search