✨13 มกราคม วันสามเณร 2567 ✨

🌼1 ปี มีวันสามเณร เพียง 1 ครั้ง (3 BIGBOON) กับสามเณร 450 รูป

1.ตักบาตรสามเณร

2.ทอดผ้าป่าถวายทุนการศึกษา

3.ถวายของขวัญวันสามเณร

✨สอบถามรายละเอียดได้ที่ ตักบาตรสามเณร 095-460-5167 ถวายของขวัญ 063-652-2250

✨ถวายได้ทุกวันที่ ค่ายจองแชมป์ หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁 🎁

https://www.facebook.com/Gutinovices/videos/1108896350123464

 

 

เรียนบาลีไวยากรณ์ เรียนผ่านโปรแกรม ZOOM 
สอนโดย พม.ดร.สุธรรม  สุรตโน   อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

COURSES FOR FREE, REGISTER NOW

Creative in research and teaching.

© Copyright pariyat.com 2024. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search