ยินดีต้อนรับ ปริยัติดอทคอม

พิมานศึกษา เพื่อความหลุดพ้น (โรงเรียนพระปริยัติธรรม) ได้จัดให้มีการเรียนการสอน นักธรรม, ธรรมศึกษา, บาลี, บาลีศึกษา, อภิธรรมบัณฑิต,
และอภิธรรมศึกษา แด่พระภิกษุสามเณร และสาธุชน ผู้ใคร่ต่อการศึกษาทุกท่าน

ความสำเร็จของเรา

สร้างวีรบุรุษแห่งกองทัพธรรม นั้นคือ พระภิกษุ - สามเณรเปรียญธรรม ผู้ทรงไว้ซึ่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

จบป.ธ.๙ & บ.ศ.๙
0
เป็นมหาเปรียญธรรม
0
ผ่านนักธรรม
0
ผ่านธรรมศึกษา
0
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search