ยินดีต้อนรับ ปริยัติดอทคอม

พิมานศึกษา เพื่อความหลุดพ้น (โรงเรียนพระปริยัติธรรม) ได้จัดให้มีการเรียนการสอน นักธรรม, ธรรมศึกษา, บาลี, บาลีศึกษา, อภิธรรมบัณฑิต,
และอภิธรรมศึกษา แด่พระภิกษุสามเณร และสาธุชน ผู้ใคร่ต่อการศึกษาทุกท่าน

ปริยัติ

ปริยัติ

มุ่งมั่นศึกษาพุทธวจนะ ซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างจริงจัง.
ปฏิบัติ

ปฏิบัติ

น้อมนำหลักธรรม มาประพฤติปฏิบัติ ขัดเกลาตนเอง
ปฏิเวธ

ปฏิเวธ

มีธรรมกายเป็นเป้าหมายของชีวิต เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง
เทศนาสั่งสอน

เทศนาสั่งสอน

นำหลักพระธรรมคำสอน ไปแสดงเผยแผ่สู่ใจชาวโลก
Image
Image
Image

พิมานศึกษา

เพื่อความหลุดพ้น

ข่าวกิจกรรม & ประชาสัมพันธ์

อัพเดตข่าวกิจกรรม ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม และหมู่กุฏิสามเณร

เหตุการณ์ที่จะถึง

กำหนดการกิจกรรมต่างๆ ในสำนักพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

26-29กันยายน, 2563

26-29<span>กันยายน, 2563</span>

สอบนักธรรมตรี สนามหลวง ประจำปี 2563

  • 13:00 AM - 16:30 PM
  • อาคารโถงช้าง 
  • เจ้าภาพ: วัดพระธรรมกา

สิ่งอำนวยความสะดวก

ปัจจัยทั้ง ๔ ครบถ้วนบริบูรณ์ และยังเป็นปฏิรูปเทส เหมาะแก่การศึกษาและประพฤติปฏิบัติธรรม.

สถานที่สัปปายะ

เป็นธรรมชาติร่มรื่น ไม่หนาวไม่ร้อนเกินไป ไปมาสะดวก

อาหารสัปปายะ

ปัจจัย ๔ บริบูรณ์ทั้ง อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค

บุคคลสัปปายะ

แวดล้อมด้วยเหล่ากัลยาณมิตร และผู้รักในการสร้างบุญบารมี

ธรรมะสัปปายะ

สนับสนุนจนจบการศึกษาในภาคปริยัติธรรม และความรู้ด้านอื่นๆ

ความสำเร็จของเรา

สร้างวีรบุรุษแห่งกองทัพธรรม นั้นคือ พระภิกษุ - สามเณรเปรียญธรรม ผู้ทรงไว้ซึ่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

จบป.ธ.๙ & บ.ศ.๙
0
เป็นมหาเปรียญธรรม
0
ผ่านนักธรรม
0
ผ่านธรรมศึกษา
0

ความสำเร็จ

บุคคลสำคัญที่นำความสำเร็จมาสู่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

พระไชยบูลย์ ธมฺมชโย
พระไชยบูลย์ ธมฺมชโย
(หลวงพ่อธัมมชโย, ครูไม่ใหญ่)
พระเผด็จ ทตฺตชีโว
พระเผด็จ ทตฺตชีโว
(หลวงพ่อทัตตชีโว, ครูไม่เล็ก)
อุ.จันทร์ ขนนกยูง
อุ.จันทร์ ขนนกยูง
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
พม.ดร.สุธรรม สุรตโน
พม.ดร.สุธรรม สุรตโน
(ป.ธ.๙​,​ อาจารย์ใหญ่, ผอ.สำนัก)
cta-logo

ร่วมปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ

สูตรสำเร็จ จากภายในสู่ภายนอก

cta-logo

ร่วมสวด ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร

สูตรสำเร็จ ทั้งภายนอกและภายใน

Image
Image
Image
Image
© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search