#

PDF & AUDIO Archive

 

บันทึก

PDF & AUDIO Files

คาถาธรรมบท ภาค 5-8

คาถาธรรมบท ภาค 5-8

อัพเดตเมื่อ 14 เมษายน 2562 Hits 1541

 • รวมคาถาธรรมบท ภาค ๕-๘
 • สำหรับ: ป.ธ.๖
 • ขนาดไฟล์: 869.43 KB
ธรรมบท ภาคที่ 1 สองภาษา

ธรรมบท ภาคที่ 1 สองภาษา

อัพเดตเมื่อ 28 มิถุนายน 2561 Hits 6463

 • หนังสือธรรมบท แปลโดยพยัญชนะ ฉบับสองภาษา (ไทย-บาลี)
 • สำหรับ: ประโยค ๑-๒ และ ป.ธ.๔
 • ขนาดไฟล์: 2.62 MB
ธรรมบท ภาคที่ 2 สองภาษา

ธรรมบท ภาคที่ 2 สองภาษา

อัพเดตเมื่อ 28 มิถุนายน 2561 Hits 28817

 • หนังสือธรรมบท แปลโดยพยัญชนะ ฉบับสองภาษา (ไทย-บาลี)
 • สำหรับ: ประโยค ๑-๒ และ ป.ธ.๕
 • ขนาดไฟล์: 8.84 MB
ธรรมบท ภาคที่ 3 สองภาษา

ธรรมบท ภาคที่ 3 สองภาษา

อัพเดตเมื่อ 28 มิถุนายน 2561 Hits 3721

 • หนังสือธรรมบท แปลโดยพยัญชนะ ฉบับสองภาษา (ไทย-บาลี)
 • สำหรับ: ประโยค ๑-๒ และ ป.ธ.๕
 • ขนาดไฟล์: 11.39 MB
ธรรมบท ภาคที่ 4 สองภาษา

ธรรมบท ภาคที่ 4 สองภาษา

อัพเดตเมื่อ 28 มิถุนายน 2561 Hits 3172

 • หนังสือธรรมบท แปลโดยพยัญชนะ ฉบับสองภาษา (ไทย-บาลี)
 • สำหรับ: ประโยค ๑-๒ และ ป.ธ.๕
 • ขนาดไฟล์: 7.75 MB
ธรรมบท ภาคที่ 5 สองภาษา

ธรรมบท ภาคที่ 5 สองภาษา

อัพเดตเมื่อ 28 มิถุนายน 2561 Hits 3430

 • หนังสือธรรมบท แปลโดยพยัญชนะ ฉบับสองภาษา (ไทย-บาลี)
 • สำหรับ: ป.ธ.๓ และ ป.ธ.๖
 • ขนาดไฟล์: 4.98 MB
ธรรมบท ภาคที่ 6 สองภาษา

ธรรมบท ภาคที่ 6 สองภาษา

อัพเดตเมื่อ 28 มิถุนายน 2561 Hits 3341

 • หนังสือธรรมบท แปลโดยพยัญชนะ ฉบับสองภาษา (ไทย-บาลี)
 • สำหรับ: ป.ธ.๓ และ ป.ธ.๖
 • ขนาดไฟล์: 8.62 MB
ธรรมบท ภาคที่ 7 สองภาษา

ธรรมบท ภาคที่ 7 สองภาษา

อัพเดตเมื่อ 28 มิถุนายน 2561 Hits 4080

 • หนังสือธรรมบท แปลโดยพยัญชนะ ฉบับสองภาษา (ไทย-บาลี)
 • สำหรับ: ป.ธ.๓ และ ป.ธ.๖
 • ขนาดไฟล์: 2.59 MB
ธรรมบท ภาคที่ 8 สองภาษา

ธรรมบท ภาคที่ 8 สองภาษา

อัพเดตเมื่อ 28 มิถุนายน 2561 Hits 4371

 • หนังสือธรรมบท แปลโดยพยัญชนะ ฉบับสองภาษา (ไทย-บาลี)
 • สำหรับ: ป.ธ.๓ และ ป.ธ.๖
 • ขนาดไฟล์: 2.98 MB
พระสังฆาธิการ ประจำปี 2561

พระสังฆาธิการ ประจำปี 2561

อัพเดตเมื่อ 14 กันยายน 2561 Hits 448

 • วารสารกัลยาณมิตร มุทิตาสักการะ เปรียญธรรม ๙ ประโยค ทั่วประเทศ
 • ขนาดไฟล์: 18.81 MB
พิชิตข้อสอบ ประโยค ป.ธ.๕ วิชากลับ

พิชิตข้อสอบ ประโยค ป.ธ.๕ วิชากลับ

อัพเดตเมื่อ 25 ตุลาคม 2561 Hits 983

 • รวมปัญหา-เฉลย ข้อสอบพิเศษ วิชากลับ ภาค ๒-๔
 • สำหรับ: ป.ธ.๕
 • ขนาดไฟล์: 1.24 MB
สวดมนต์ ฉบับวัดพระธรรมกาย

สวดมนต์ ฉบับวัดพระธรรมกาย

อัพเดตเมื่อ 28 มิถุนายน 2561 Hits 1111

 • หนังสือสวดมนต์เล่มเล็ก ฉบับพกพา
 • ขนาดไฟล์: 3.72 MB
สูตรสำเร็จ บาลีไวยากรณ์

สูตรสำเร็จ บาลีไวยากรณ์

อัพเดตเมื่อ 22 สิงหาคม 2561 Hits 9396

 • หนังสือบาลีไวยากรณ์ รวมทั้ง ๔ เล่ม (สแกน)
 • สำหรับ: ทุกประโยค
 • ขนาดไฟล์: 16.68 MB
สูตรสำเร็จ บาลีไวยากรณ์

สูตรสำเร็จ บาลีไวยากรณ์

อัพเดตเมื่อ 06 ตุลาคม 2561 Hits 7634

 • หนังสือบาลีไวยากรณ์ รวมทั้ง ๔ เล่ม ฉบับท่องจำ
 • สำหรับ: ทุกประโยค
 • ขนาดไฟล์: 1.48 MB

Search

หนังอัพเดตล่าสุด

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search