พจนานุกรม ไทย-บาลี

จากหนังสือ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙)

TermDefinitionTags
กระจัดกระจายน. วิกิรณ., ค. วิกิณฺณ ปริกิณฺณ วิกฺขิต ...
กระจัดพลัดพรายสำ. วิโยเชตฺวา อิโต จิโต จ คจฺฉนฺติ ...
กระจับ (พืชน้ำ)น. กเสรุ. โคกณฺฏก. (ของมวย) น. สึฆาฏก.., สิ ...
กระจับปิ้งน. เมขลา, กจฺฉา, ...
กระจับปี่น. จตุตนฺติกวีณา, ...
กระจาดน. ปิฏก., ปจฺฉิ, เปฏก., ...
กระจาบดู นกกระจาบ ...
กระจาย (แยกออก)น. กิรณ., ปกิรณ., วิภงฺค. วิคฺคห. วิภาค. ค. ...
กระจายข่าวก. อุคฺโฆเสติ, ปกาเสติ, สทฺทํ อนุสฺสาเ ...
กระจายข่าวลือน. เปสุญฺญหรณ., ...
กระจายคำน. วจีวิภาค. ปทวิภาค. ...
กระจายตัวดู ละลาย ...
กระจายออกน. นิกฺกรณ., ก. นิกฺกิรติ ...
กระจายออกไปก. ปตฺถรติ ...
กระจายอำนาจน. อธิการสงฺกามน., ก. ปธานฏฺฐานตฺตํ อป ...
กระจายเสียงก. ปกาเสติ, สทฺทํ อนุสฺสาเวติ ...
กระจิดดู เล็กน้อย ...
กระจิดริดค. อติขุทฺทก ...
กระจิบ (นก)น. วฏฺฏก. ...
กระจิ๋วหริวค. อติขุทฺทก ...

การใช้พจนานุกรม ไทย-บาลี

น. เป็น นาม
ค. เป็น คุณนาม
ก. เป็น กิริยา
กกิ. เป็น กิริยากิตก์
กวิ. เป็น กริยาวิเสสนะ
นิ. เป็น นิบาต
อุ. เป็น อุทาหรณ์
สำ. เป็น สำนวน
สพ. เป็น สัพนาม

เครื่องหมายลิงค์ เช่น (อญฺยก. = ปุํ.
อสฺสา, = อิตฺ. ตาลมูล., = นปุํ.)

. เป็นเครื่องหมาย ปุงลิงค์
, เป็นเครื่องหมาย อิตถึลิงค์
., เป็นเครื่องหมาย นปุงสกลิงค์
.., เป็น ปุงลิงค์, นปุงสกลิงค์
,. เป็น อิตถีลิงค์, ปุงลิงค์
,., เป็น อิตถีลิงค์, นปุงสกลิงค์

39136528
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
19205
53068
19205
38838957
124735
963129
39136528

Your IP: 216.244.66.242
2024-03-03 18:47
© Copyright pariyat.com 2024. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search