คาถาธรรมบท ภาค 1-4

คาถาธรรมบท ภาค 1-4
2.0/5 rating 1 vote
  • รวมคาถา จากหนังสือธรรมบท ภาค ๑-๔
  • ผู้รวบรวมเรียบเรียง: กองวิชาการ สำนักพัฒนาบุคลากร
  • สำหรับ: ประโยค ๑-๒, ป.ธ.๔, ๕
  • อัพเดตเมื่อ: 03 ตุลาคม 2562
  • ขนาดไฟล์: 950.56 KB
  • ดาวน์โหลด: 2889

 

พุทธพจน์เป็นสิ่งที่มีค่ามาก แม้เพียงข้อเดียวเมื่อใครก็ตามนำไปปฏิบัติสม่ำเสมอแล้ว ย่อมจะทำให้ผู้นั้นพ้นภัยและได้ที่พึ่งอันเกษม

หนังสือ "คาถาธรรมบท"เล่มนี้ เป็นบทสรุปคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นหัวใจของธรรมบทภาค ๑ - ๔ เหมาะสำหรับนักเรียน ประโยค ๑-๒ นักเทศน์ นักธรรม และนักปฏิบัติธรรมทั่วไป

เวลาแห่งชีวิตที่ผ่านไป ถ้าได้อ่านธรรมะสักวันละบท ก็จะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตทำให้เกิดความสุข ใจก็จะผ่องใส ดวงปัญญาก็จะสว่างใสวขึ้นทุกวัน

.............................
คณะผู้จัดทำ / กองวิชาการ สำนักพัฒนาบุคลากร

 

Leave a comment

You are commenting as guest.

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search