หนังสือค้นคว้าบาลี Archive

หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม


หนังสือค้นคว้าบาลี Files

คัมภีร์วุตโตทัย

คัมภีร์วุตโตทัย

อัพเดตเมื่อ 14 เมษายน 2562 Hits 488

 • แหล่งกำเนิดคาถา
 • สำหรับ: ป.ธ.๘
 • ขนาดไฟล์: 649.25 KB
คาถาธรรมบท ภาค 1-4

คาถาธรรมบท ภาค 1-4

อัพเดตเมื่อ 24 มิถุนายน 2562 Hits 540

 • รวมคาถา จากหนังสือธรรมบท ภาค ๑-๔
 • สำหรับ: ประโยค ๑-๒, ป.ธ.๔, ๕
 • ขนาดไฟล์: 950.56 KB
คาถาธรรมบท ภาค 5-8

คาถาธรรมบท ภาค 5-8

อัพเดตเมื่อ 12 มิถุนายน 2562 Hits 2571

 • รวมคาถาธรรมบท ภาค ๕-๘
 • สำหรับ: ป.ธ.๖
 • ขนาดไฟล์: 869.43 KB
คู่มือ ป.ธ.7-9

คู่มือ ป.ธ.7-9

อัพเดตเมื่อ 24 มิถุนายน 2562 Hits 330

 • คู่มือ ป.ธ. ๗, ๘, ๙ ฉบับสมบูรณ์ (สแกน)
 • สำหรับ: ป.ธ.๗ - ๙
 • ขนาดไฟล์: 53.89 MB
คู่มือวิชาแปลไทยเป็นมคธ ป.ธ.๔-๙

คู่มือวิชาแปลไทยเป็นมคธ ป.ธ.๔-๙

อัพเดตเมื่อ 24 มิถุนายน 2562 Hits 3173

 • คู่มือวิชาแปลไทยเป็นมคธ และวิชาแต่งไทยเป็นมคธ
 • สำหรับ: ป.ธ.4-9
 • ขนาดไฟล์: 4.06 MB
คู่มือแปลมคธเป็นไทย ป.ธ.๙

คู่มือแปลมคธเป็นไทย ป.ธ.๙

อัพเดตเมื่อ 24 มิถุนายน 2562 Hits 316

 • ประกอบการเรียน คู่มือ วิชาแปลมคธเป็นไทย ป.ธ.๙ (สแกน)
 • สำหรับ: ป.ธ.๙
 • ขนาดไฟล์: 8.75 MB
ต ปัจจัย

ต ปัจจัย

อัพเดตเมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 Hits 1288

 • ต ปัจจัย
 • ขนาดไฟล์: 1.65 MB
พจนานุกรม บาลี-ไทย

พจนานุกรม บาลี-ไทย

อัพเดตเมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 Hits 2889

 • พจนานุกรม บาลี-ไทย ฉบับภูมิพโลภิกขุ
 • ขนาดไฟล์: 11.89 MB
พจนานุกรม ศัพท์วิเคราะห์

พจนานุกรม ศัพท์วิเคราะห์

อัพเดตเมื่อ 04 กรกฎาคม 2561 Hits 1665

 • พจนานุกรม ศัพท์วิเคราะห์
 • ขนาดไฟล์: 8.36 MB
พจนานุกรม ไทย-บาลี

พจนานุกรม ไทย-บาลี

อัพเดตเมื่อ 15 เมษายน 2562 Hits 1455

 • พจนานุกรม ไทย-บาลี
 • ขนาดไฟล์: 175.63 MB
พจนานุกรมกิริยากิตก์บาลี-ไทย

พจนานุกรมกิริยากิตก์บาลี-ไทย

อัพเดตเมื่อ 04 กรกฎาคม 2561 Hits 5702

 • พจนานุกรมกิริยากิตก์บาลี-ไทย
 • ขนาดไฟล์: 1.12 MB
พจนานุกรมกิริยากิตก์ไทย-บาลี

พจนานุกรมกิริยากิตก์ไทย-บาลี

อัพเดตเมื่อ 04 กรกฎาคม 2561 Hits 2967

 • พจนานุกรมกิริยากิตก์ไทย-บาลี
 • ขนาดไฟล์: 1.43 MB
พจนานุกรมกิริยาอาขยาต ไทย-บาลี

พจนานุกรมกิริยาอาขยาต ไทย-บาลี

อัพเดตเมื่อ 04 กรกฎาคม 2561 Hits 3389

 • พจนานุกรมกิริยาอาขยาต ไทย-บาลี
 • ขนาดไฟล์: 1.58 MB
พจนานุกรมกิริยาอาขยาตบาลี-ไทย

พจนานุกรมกิริยาอาขยาตบาลี-ไทย

อัพเดตเมื่อ 04 กรกฎาคม 2561 Hits 2417

 • พจนานุกรมกิริยาอาขยาตบาลี-ไทย
 • ขนาดไฟล์: 1.49 MB
มังคลัตถทีปนี ปริวรรตวิธาน

มังคลัตถทีปนี ปริวรรตวิธาน

อัพเดตเมื่อ 18 มิถุนายน 2562 Hits 368

 • สูตรมังคลัตถทีปนี ภาค ๑ ปริวรรตวิธาน (สแกน)
 • สำหรับ: ป.ธ.๔
 • ขนาดไฟล์: 56.18 MB
วุตโตทัยแปล

วุตโตทัยแปล

อัพเดตเมื่อ 14 เมษายน 2562 Hits 378

 • แปลตามวุตโตทยาภินวฎีกา
 • สำหรับ: ป.ธ.๘
 • ขนาดไฟล์: 439.60 KB
[12  >>  

Search

หนังสือบาลีอัพเดตล่าสุด

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search