#

หนังสือค้นคว้าบาลี Archive

หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม


หนังสือค้นคว้าบาลี Files

คัมภีร์วุตโตทัย

คัมภีร์วุตโตทัย

อัพเดตเมื่อ 14 เมษายน 2562 Hits 155

 • แหล่งกำเนิดคาถา
 • สำหรับ: ป.ธ.๘
 • ขนาดไฟล์: 649.25 KB
คาถาธรรมบท ภาค 5-8

คาถาธรรมบท ภาค 5-8

อัพเดตเมื่อ 14 เมษายน 2562 Hits 1506

 • รวมคาถาธรรมบท ภาค ๕-๘
 • สำหรับ: ป.ธ.๖
 • ขนาดไฟล์: 869.43 KB
คู่มือวิชาแปลไทยเป็นมคธ ป.ธ.๔-๙

คู่มือวิชาแปลไทยเป็นมคธ ป.ธ.๔-๙

อัพเดตเมื่อ 19 สิงหาคม 2561 Hits 2160

 • คู่มือวิชาแปลไทยเป็นมคธ และวิชาแต่งไทยเป็นมคธ
 • สำหรับ: ป.ธ.4-9
 • ขนาดไฟล์: 4.06 MB
ต ปัจจัย

ต ปัจจัย

อัพเดตเมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 Hits 928

 • ต ปัจจัย
 • ขนาดไฟล์: 1.65 MB
พจนานุกรม บาลี-ไทย

พจนานุกรม บาลี-ไทย

อัพเดตเมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 Hits 1493

 • พจนานุกรม บาลี-ไทย ฉบับภูมิพโลภิกขุ
 • ขนาดไฟล์: 11.89 MB
พจนานุกรม ศัพท์วิเคราะห์

พจนานุกรม ศัพท์วิเคราะห์

อัพเดตเมื่อ 04 กรกฎาคม 2561 Hits 1058

 • พจนานุกรม ศัพท์วิเคราะห์
 • ขนาดไฟล์: 8.36 MB
พจนานุกรม ไทย-บาลี

พจนานุกรม ไทย-บาลี

อัพเดตเมื่อ 15 เมษายน 2562 Hits 614

 • พจนานุกรม ไทย-บาลี
 • ขนาดไฟล์: 175.63 MB
พจนานุกรมกิริยากิตก์บาลี-ไทย

พจนานุกรมกิริยากิตก์บาลี-ไทย

อัพเดตเมื่อ 04 กรกฎาคม 2561 Hits 5202

 • พจนานุกรมกิริยากิตก์บาลี-ไทย
 • ขนาดไฟล์: 1.12 MB
พจนานุกรมกิริยากิตก์ไทย-บาลี

พจนานุกรมกิริยากิตก์ไทย-บาลี

อัพเดตเมื่อ 04 กรกฎาคม 2561 Hits 2701

 • พจนานุกรมกิริยากิตก์ไทย-บาลี
 • ขนาดไฟล์: 1.43 MB
พจนานุกรมกิริยาอาขยาต ไทย-บาลี

พจนานุกรมกิริยาอาขยาต ไทย-บาลี

อัพเดตเมื่อ 04 กรกฎาคม 2561 Hits 2892

 • พจนานุกรมกิริยาอาขยาต ไทย-บาลี
 • ขนาดไฟล์: 1.58 MB
พจนานุกรมกิริยาอาขยาตบาลี-ไทย

พจนานุกรมกิริยาอาขยาตบาลี-ไทย

อัพเดตเมื่อ 04 กรกฎาคม 2561 Hits 2091

 • พจนานุกรมกิริยาอาขยาตบาลี-ไทย
 • ขนาดไฟล์: 1.49 MB
วุตโตทัยแปล

วุตโตทัยแปล

อัพเดตเมื่อ 14 เมษายน 2562 Hits 153

 • แปลตามวุตโตทยาภินวฎีกา
 • สำหรับ: ป.ธ.๘
 • ขนาดไฟล์: 439.60 KB
อภิธานศัพท์บาลี-ไทย-อังกฤษ

อภิธานศัพท์บาลี-ไทย-อังกฤษ

อัพเดตเมื่อ 04 กรกฎาคม 2561 Hits 956

 • อภิธานศัพท์ บาลี-ไทย-อังกฤษ
 • ขนาดไฟล์: 7.94 MB

Search

หนังอัพเดตล่าสุด

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search