คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๔

คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๔
5.0/5 rating 1 vote
  • ธรรมบท ภาค ๔ (ยกศัพท์แปลโดยพยัญชนะ)
  • สำหรับ: ประโย ๑-๒
  • อัพเดตเมื่อ: 27 กันยายน 2562
  • ขนาดไฟล์: 598.25 KB
  • ดาวน์โหลด: 3231

Leave a comment

You are commenting as guest.

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search