สามเณรธนกร ครุฑอ่ำ

สามเณรบวชอุทิศชีวิตรูปที่ ๑  สามเณรธนกร  ครุฑอ่ำ ป.ธ. ๔

หลังบวชแล้วจะได้รับฉายาว่า “คุตฺตชโย"

ความรู้สึกจากใจ

     ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โยมแม่บุญธรรมของสามเณรได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรพาโยมพ่อ

และสามเณรมารู้จักวัดพระธรรมกาย และในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ สามเณรได้บวชที่เขาแก้วเสด็จ

รู้สึกว่าชีวิตนักบวชเป็นชีวิตที่ดี และมีความสุขในเส้นทางนี้ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้สามเณรเข้า

มาบวชแทบทุกโครงการ เช่นปี พ.ศ. ๒๕๕๔ บวชยุวธรรมทายาท และทันทีที่เรียนจบ ป.๖

ก็ตัดสินใจบวชในโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ ๑

     สาเหตุที่สามเณรตัดสินใจบวช คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ สามเณรรู้สึกว่าการใช้ชีวิต

แบบฆราวาสไม่ใช่ชีวิตที่ทำให้เราพบความสุขที่แท้จริง แต่เต็มไปด้วยภาระ ความกังวล แม้เรา

จะปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรมะ ก็ทำได้ไม่เต็มที่ เหมือนชีวิตโยมพ่อของสามเณร ที่ต้องทำทุก

อย่าง รับผิดชอบทุกเรื่อง ทำให้ไม่ปลอดกังวลพอที่จะศึกษาธรรมะได้เต็มที่ สามเณรเห็นชีวิต

โยมพ่อแล้ว จึงทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจเลือกเส้นทางธรรม

     แต่การเข้ามาบวชในเส้นทางธรรมไม่ใช่เรื่องสบาย เพราะสามเณรต้องฝึกทำทุกอย่าง

รับบุญหลายอย่าง และยังต้องเรียนบาลีอย่างหนัก แต่ก็มีความสุข และมีแรงบันดาลใจในการทำ

กิจกรรมหลายๆอย่าง เช่น สามเณรได้ริเริ่มทำโครงการดูแลการเรียนการสอนน้อง ๆ สามเณร

คือ เปิดโครงการสอนน้อง โดยให้พี่เณรประโยค ๔ ประโยค ๕ ที่สนใจจะเป็นครูมาสอนน้อง

ประโยค ๒ ประโยค ๓

      ช่วงปีแรกยังไม่ชัดเจน แต่ปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากพระอาจารย์ผู้ใหญ่ จึงเริ่ม

ดำเนินการ โดยส่วนตัวแล้วสามเณรมีแรงบันดาลใจอยากเป็นครู เพราะประทับใจพระอาจารย์

รูปหนึ่ง ท่านเป็นพระอาจารย์สอนบาลีที่วัดสร้อยทอง ท่านพูดกับนักเรียนในห้องว่า

ท่านไม่ได้สอนให้นักเรียนแค่สอบผ่านเท่านั้น แต่ตั้งใจสอนให้นักเรียนไปเป็นครู คำพูดนี้จุด

ประกายให้สามเณรเอาสิ่งนี้มาเป็นความตั้งใจในชีวิต และหลังจากบวชอุทิศชีวิตแล้ว ก็มุ่งมั่น

ตั้งใจจะเป็นเปรียญธรรมประโยค ๙ ให้ได้

     ยิ่งใกล้วันบวชอุทิศชีวิต สามเณรก็ยิ่งปลื้ม เพราะเป็นความตั้งใจมาโดยตลอด สามเณร

รู้สึกว่านี้คือเป้าหมายหลักในชีวิต อีกทั้งจากเดิมสามเณรเป็นส่วนหนึ่งในการจัดบวชอุทิศชีวิต

ให้รุ่นพี่ทุกปี ๆ สามเณรก็นับวันรอว่า อยากให้ถึงวันของสามเณรบ้าง เพราะสามเณรเชื่อว่า

การเป็นพระภิกษุจะได้ทำหน้าที่ลูกหลวงพ่อ เป็นอายุพระพุทธศาสนาทำงานให้พระศาสนาได้

เยอะกว่าเป็นสามเณร

 

640411 บวชอุทิศชีวิต-114
640411 บวชอุทิศชีวิต-117
640411 บวชอุทิศชีวิต-148
640411 บวชอุทิศชีวิต-165
640411 บวชอุทิศชีวิต-27
640411 บวชอุทิศชีวิต-50
640411 บวชอุทิศชีวิต-51
640411 บวชอุทิศชีวิต-62
640411 บวชอุทิศชีวิต-76
640411 บวชอุทิศชีวิต-90
80553
80558
80559
80563
80580
80585
80587
80603
80608

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search