สามเณรธนกร ครุฑอ่ำ

สามเณรบวชอุทิศชีวิตรูปที่ ๑  สามเณรธนกร  ครุฑอ่ำ ป.ธ. ๔

หลังบวชแล้วจะได้รับฉายาว่า “คุตฺตชโย"

ความรู้สึกจากใจ

     ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โยมแม่บุญธรรมของสามเณรได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรพาโยมพ่อ

และสามเณรมารู้จักวัดพระธรรมกาย และในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ สามเณรได้บวชที่เขาแก้วเสด็จ

รู้สึกว่าชีวิตนักบวชเป็นชีวิตที่ดี และมีความสุขในเส้นทางนี้ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้สามเณรเข้า

มาบวชแทบทุกโครงการ เช่นปี พ.ศ. ๒๕๕๔ บวชยุวธรรมทายาท และทันทีที่เรียนจบ ป.๖

ก็ตัดสินใจบวชในโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ ๑

     สาเหตุที่สามเณรตัดสินใจบวช คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ สามเณรรู้สึกว่าการใช้ชีวิต

แบบฆราวาสไม่ใช่ชีวิตที่ทำให้เราพบความสุขที่แท้จริง แต่เต็มไปด้วยภาระ ความกังวล แม้เรา

จะปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรมะ ก็ทำได้ไม่เต็มที่ เหมือนชีวิตโยมพ่อของสามเณร ที่ต้องทำทุก

อย่าง รับผิดชอบทุกเรื่อง ทำให้ไม่ปลอดกังวลพอที่จะศึกษาธรรมะได้เต็มที่ สามเณรเห็นชีวิต

โยมพ่อแล้ว จึงทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจเลือกเส้นทางธรรม

     แต่การเข้ามาบวชในเส้นทางธรรมไม่ใช่เรื่องสบาย เพราะสามเณรต้องฝึกทำทุกอย่าง

รับบุญหลายอย่าง และยังต้องเรียนบาลีอย่างหนัก แต่ก็มีความสุข และมีแรงบันดาลใจในการทำ

กิจกรรมหลายๆอย่าง เช่น สามเณรได้ริเริ่มทำโครงการดูแลการเรียนการสอนน้อง ๆ สามเณร

คือ เปิดโครงการสอนน้อง โดยให้พี่เณรประโยค ๔ ประโยค ๕ ที่สนใจจะเป็นครูมาสอนน้อง

ประโยค ๒ ประโยค ๓

      ช่วงปีแรกยังไม่ชัดเจน แต่ปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากพระอาจารย์ผู้ใหญ่ จึงเริ่ม

ดำเนินการ โดยส่วนตัวแล้วสามเณรมีแรงบันดาลใจอยากเป็นครู เพราะประทับใจพระอาจารย์

รูปหนึ่ง ท่านเป็นพระอาจารย์สอนบาลีที่วัดสร้อยทอง ท่านพูดกับนักเรียนในห้องว่า

ท่านไม่ได้สอนให้นักเรียนแค่สอบผ่านเท่านั้น แต่ตั้งใจสอนให้นักเรียนไปเป็นครู คำพูดนี้จุด

ประกายให้สามเณรเอาสิ่งนี้มาเป็นความตั้งใจในชีวิต และหลังจากบวชอุทิศชีวิตแล้ว ก็มุ่งมั่น

ตั้งใจจะเป็นเปรียญธรรมประโยค ๙ ให้ได้

     ยิ่งใกล้วันบวชอุทิศชีวิต สามเณรก็ยิ่งปลื้ม เพราะเป็นความตั้งใจมาโดยตลอด สามเณร

รู้สึกว่านี้คือเป้าหมายหลักในชีวิต อีกทั้งจากเดิมสามเณรเป็นส่วนหนึ่งในการจัดบวชอุทิศชีวิต

ให้รุ่นพี่ทุกปี ๆ สามเณรก็นับวันรอว่า อยากให้ถึงวันของสามเณรบ้าง เพราะสามเณรเชื่อว่า

การเป็นพระภิกษุจะได้ทำหน้าที่ลูกหลวงพ่อ เป็นอายุพระพุทธศาสนาทำงานให้พระศาสนาได้

เยอะกว่าเป็นสามเณร

 

640411 บวชอุทิศชีวิต-114
640411 บวชอุทิศชีวิต-117
640411 บวชอุทิศชีวิต-148
640411 บวชอุทิศชีวิต-165
640411 บวชอุทิศชีวิต-27
640411 บวชอุทิศชีวิต-50
640411 บวชอุทิศชีวิต-51
640411 บวชอุทิศชีวิต-62
640411 บวชอุทิศชีวิต-76
640411 บวชอุทิศชีวิต-90
80553
80558
80559
80563
80580
80585
80587
80603
80608

Search

25422835
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
16682
17776
34458
25247313
157203
600499
25422835

Your IP: 185.191.171.43
2022-08-08 21:05
© Copyright pariyat.com 2022. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search