มส.ประกาศแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์

ในการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

มหาเถรสมาคม (มส.) มีมติอนุมัติให้มีการแต่งตั้ง พระเดชพระคุณพระศรีพัชโรดม (ลักษณะ กิตฺติญาโณ ป.ธ.๙, ดร., ศษ.บ., กศ.ม., พธ.ด.)  ผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ให้ดำรงตำแหน่ง " เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ " ขอน้อมกราบถวายมุทิตาสักการะด้วยความเคารพอย่างสูง
#กองการคณะสงฆ์ วัดพระธรรมกาย

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search