มุทิตาป.ธ.9 ทั่วประเทศ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายได้จัดให้มีพิธีบูชาข้าวพระ และ “วันสมาธิโลก” พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคระดับโลก ปีที่ 28

พิธีมอบ โล่เกียรติยศ และทุนการศึกษา สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ พิธีถวายไทยธรรมคณะสงฆ์ 3,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ พิธีถวายไทยธรรมคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พิธีมอบปัจจัยช่วยเหลือครู 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ตลอดจนเหล่ากัลยาณมิตร ผู้นำบุญของวัดพระธรรมกาย ทั้งในและต่าง ประเทศทั่วโลก ขอแสดงมุทิตาอนุโมทนาแด่ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และผู้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนดังกล่าว ขอให้ท่านทั้งหลาย จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ให้เป็นผู้อุดมด้วยปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เป็นผู้พร้อม ที่จะรองรับงานพระพุทธศาสนาทั้งในปัจจุบันและสืบต่อไปในอนาคต เพื่อจะยังให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตน และประโยชน์แก่ชาวโลกยิ่งๆขึ้นไป ตลอดกาลนาน เทอญ...


timeline 20170519 155848
timeline 20170519 155850
timeline 20170519 155851
timeline 20170519 155852
timeline 20170519 155853
timeline 20170519 155855
timeline 20170519 155856

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search