ถวายทุนการศึกษากับมหาเปรียญ

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ได้จัดพิธีถวายทุนการศึกษา และมุทิตาสักการะ พระภิกษุ-สามเณร ผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง เปรียญธรรม 3 , 6 , 9 , ประจำปี พ.ศ.2558 ณ ห้อง SPD 7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

พิธีกรรมภาคบ่าย มีดังนี้

 • 12.15 น.
  • ลงทะเบียนพระภิกษุสามเณรเปรียญธรรมและเจ้าภาพผู้ร่วมงาน
 • 12.30 น.
  • ประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
  • พิธีกรกล่าวความเป็นมาของงานมุทิตา
  • เจ้าภาพกล่าวคำถวายกองทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรเปรียญธรรม
  • เจ้าภาพกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณร
  • เจ้าภาพกล่าวคำถวายอุปกรณ์การศึกษามุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณร
  • เจ้าภาพกล่าวคำอธิษฐานจิต
  • เจ้าภาพถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสามเณรเปรียญธรรม ๙,๖,๓
  • นักเรียนห้องที่มีจำนวนผู้สอบได้ ๖๘ % ขึ้นไป เข้ารับทุนการศึกษาจากประธานสงฆ์ (คณะสงฆ์สวดชยันโต)
  • ผู้สอบได้ บ.ศ.๖ เข้ารับของขวัญจากประธานสงฆ์
  • เจ้าภาพถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
  • ตัวแทนพระภิกษุป.ธ.๙ กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พร
  • รับชมวีดีโองานมุทิตาครั้งที่ผ่านมา
  • เจ้าภาพรับพระของขวัญจากประธานสงฆ์
  • ประธานสงฆ์ให้โอวาท
  • บูชาพระรัตนตรัย
 • 14.00 น.
  • ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน / เสร็จพิธี

โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ขอแสดงมุทิตาสักการะกับพระภิกษุสามเณรเปรียญ และ อนุโมทนาบุญกับมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านมา ณ โอกาสนี้


cafe 18
cafe 19
cafe 20
cafe 21
cafe 22
cafe 23
cafe 24
cafe 25
cafe 26
cafe 27
cafe 28
cafe 29

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search