พิธีไหวครู(สามเณร)ปี 2558

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2558 โรงเรียนพระปริยัติธรรม และหมู่กุฏิสามเณร วัดพระธรรมกาย ได้จัดให้มีกิจกรรมไหว้ครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ ประศาสตร์ วิชาความรู้... ในปีการศึกษานี้

โดยมีพระมหาดร.สุธรรม สุรตโน พระอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ และให้โอวาท แก่เหล่าสามเณร ผู้เป็นเหล่ากอของสมณะ ผู้มุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผ่านภาษาบาลี

โรงเรียนพระปริยัติธรรม ขออนุโมทนาบุญกับเหล่าสามเณร กราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน และขออนุโมทนาขอบคุณเจ้าภาพปานะมา ณ โอกาสนี้


cafe 18
cafe 19
cafe 20
cafe 21
cafe 22
cafe 23
 

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search