ปฏิทินการศึกษาบาลี ปี 2562-2563

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
๑๗ พ.ค. ๖๒ รับพัด ป.ธ.๖,๙ 
๑๘ พ.ค. ๖๒ วิสาขบูชา
๔ มิ.ย. ๖๒ ปฐมนิเทศเปิดเรียน 
๒๕ - ๒๗  มิ.ย. ๖๒ หยุดเรียนเพื่อเตรียมงานวันไหว้ครู
๒๘ มิ.ย. ๖๒ งานวันไหว้ครู
๑๖ ก.ค. ๖๒ วันอาสาฬหบูชา
๑๖ ก.ค. ๖๒ มุทิตา ป.ธ.๙,๖,๓  ถวายทุนการศึกษา ป.ธ.๙,๖,๓ ห้องแก้วสารพัดนึก
๑๗ ก.ค. ๖๒ วันเข้าพรรษา
๔ ส.ค. ๖๒ มุทิตาสักการะ ป.ธ.๙ ทั่วประเทศ
๑๕ – ๑๗ ก.ย. ๖๒ สอบคัดชื่อเพื่อส่งสอบสนามหลวง
๒๔ – ๒๖  ก.ย. ๖๒ สอบซ่อมคัดชื่อเพื่อส่งสอบสนามหลวง
๗ – ๑๐ ต.ค. ๖๒ สอบนักธรรมสนามหลวง ชั้นตรี
๑๓ ต.ค. ๖๒ วันมหาปวารณา/วันออกพรรษา
๑๓ – ๑๖ พ.ย. ๖๒ สอบนักธรรมสนามหลวง ชั้น โท เอก
๒๙ พ.ย. ๖๒ สอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก
๓๐ พ.ย. ๖๒ สอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก (สำหรับ กศน.)
๗ – ๑๑ ม.ค. ๖๓ หยุดเรียนจัดงานวันสามเณร
๑๕ ม.ค. – ๑๕ ก.พ. ๖๓ ติวก่อนสอบประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๕
๒๖ – ๒๗ ม.ค. ๖๓ ป.ธ.๖-๗, บ.ศ.๖-๗ สอบบาลีสนามหลวง
๒๘ – ๓๐ ม.ค. ๖๓ ป.ธ.๘-๙, บ.ศ.๘-๙ สอบบาลีสนามหลวง
๑๘ – ๒๐ ก.พ. ๖๓ ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๕, บ.ศ. ๑-๒ ถึงบ.ศ.๕ สอบบาลีสนามหลวง
๑๐ – ๑๔ มี.ค. ๖๓ ตรวจข้อสอบบาลีรอบแรก
๑๕  มี.ค. ๖๓ ประกาศผลสอบบาลีรอบแรก
๑๘ มี.ค. –  ๑๕ เม.ย. ๖๓ ติวบาลีก่อนสอบซ่อม
๑๗-๑๙ เม.ย. ๖๓ ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๕, บ.ศ. ๑-๒ ถึงบ.ศ.๕ สอบซ่อม
๑-๓ พ.ค. ๖๓ ตรวจข้อสอบรอบสอง
๓ พ.ค. ๖๓ ประกาศผลบาลีสอบซ่อม

 


40339325
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
15561
20928
36489
40100302
390350
937182
40339325

Your IP: 35.174.62.162
2024-04-15 17:59
© Copyright pariyat.com 2024. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search