คู่มือแนวข้อสอบนักธรรมตรี ปี 2560 ครบทุกวิชา

คู่มือแนวข้อสอบนักธรรมตรี ปี ๒๕๖๐ ครบทุกวิชา สำหรับพระภิกษุ-สามเณรได้ฝึกทำข้อสอบเก่า (ปี๒๕๕๑-๒๕๕๙).

๑.วิชาธรรมวิภาค

๒.วิชาพุทธประวัติ

๓.วิชาศาสนพิธี

๔.วิชาวินัยมุข

๕.วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม

 


จัดทำโดย กองธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

Leave a comment

You are commenting as guest.

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search