คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๒

คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๒
4.0/5 rating 1 vote
  • ธรรมบท ภาค ๒ (ยกศัพท์แปลโดยพยัญชนะ)
  • สำหรับ: ประโย ๑-๒
  • อัพเดตเมื่อ: 27 กันยายน 2562
  • ขนาดไฟล์: 603.67 KB
  • ดาวน์โหลด: 3408

Leave a comment

You are commenting as guest.

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search