หลักการแปลไทยเป็นบาลี

หลักการแปลไทยเป็นบาลี
5.0/5 rating 1 vote
  • หลักการแปลไทยเป็นบาลี บาเรียนโท ป.ธ.๔, ๕, ๖ (สแกน)
  • ผู้รวบรวมเรียบเรียง: อาจารย์กฤษณชัย แดงพูลผล, อาจารย์ละอองดาว นนทสร
  • สำหรับ: ป.ธ.๔ -๖
  • ISBN: 978-97410-4979-0
  • อัพเดตเมื่อ: 01 ตุลาคม 2562
  • ขนาดไฟล์: 31.36 MB
  • ดาวน์โหลด: 1985

Leave a comment

You are commenting as guest.

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search