สูตรสำเร็จ บาลีไวยากรณ์

สูตรสำเร็จ บาลีไวยากรณ์
4.3/5 rating (35 votes)
  • หนังสือบาลีไวยากรณ์ รวมทั้ง ๔ เล่ม ฉบับท่องจำ
  • ผู้เขียน: วัดพระธรรมกาย
  • สำหรับ: ทุกประโยค
  • สำนักพิมพ์: เลี่ยงเซียง
  • ISBN: 974-90103-5-3
  • อัพเดตเมื่อ: 26 กันยายน 2562
  • ขนาดไฟล์: 16.68 MB
  • ดาวน์โหลด: 6886

 

บาลีไวยากรณ์นี้แบ่งเป็น ๔ ภาค คือ

๑. อักขรวิธี ว่าด้วยอักษร จัดเป็น ๒ คือ

สมัญญาภิธาน แสดงชื่ออักษร ที่เป็นสระและพยัญชนะ พร้อมทั้งฐานกรณ์
สนธิ ต่ออักษรที่อยู่ในคำอื่น ให้เนื่องเป็นอันเดียวกัน

๒. วจีวิภาค แบ่งคำพูดออกเป็น ๖ ส่วน คือ นาม, อัพยยศัพท์, สมาส, ตัทธิต, อาขยาต, กิตก์

๓. วากยสัมพันธ์ ว่าด้วยการก และประพันธ์ ผูกคำพูดที่แบ่งไว้ในวจีวิภาค ให้เข้าเป็นประโยคเดียวกัน

๔. ฉันทลักษณะ แสดงวิธีแต่งฉันท์ คือคาถา ที่เป็นวรรณพฤทธิ์ และมาตราพฤทธิ์

 

อ่านออนไลน์

ARI Docs Viewer: 'https://pariyat.com/images/books/book-pali/pt1/สูตรสำเร็จ บาลีไวยากรณ์.pdf' file doesn't exist. Check that the correct path to the file is specified. The path is a case sensitive.

 


 

Leave a comment

You are commenting as guest.

Search

หนังสือบาลีอัพเดตล่าสุด

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search