สูตรสำเร็จ บาลีไวยากรณ์

สูตรสำเร็จ บาลีไวยากรณ์
4.4/5 rating (20 votes)
  • หนังสือบาลีไวยากรณ์ รวมทั้ง ๔ เล่ม ฉบับท่องจำ
  • ผู้เขียน: วัดพระธรรมกาย
  • สำหรับ: ทุกประโยค
  • สำนักพิมพ์: เลี่ยงเซียง
  • ISBN: 974-90103-5-3
  • อัพเดตเมื่อ: 24 มิถุนายน 2562
  • ขนาดไฟล์: 1.48 MB
  • ดาวน์โหลด: 3721

 

บาลีไวยากรณ์นี้แบ่งเป็น ๔ ภาค คือ

๑. อักขรวิธี ว่าด้วยอักษร จัดเป็น ๒ คือ

สมัญญาภิธาน แสดงชื่ออักษร ที่เป็นสระและพยัญชนะ พร้อมทั้งฐานกรณ์
สนธิ ต่ออักษรที่อยู่ในคำอื่น ให้เนื่องเป็นอันเดียวกัน

๒. วจีวิภาค แบ่งคำพูดออกเป็น ๖ ส่วน คือ นาม, อัพยยศัพท์, สมาส, ตัทธิต, อาขยาต, กิตก์

๓. วากยสัมพันธ์ ว่าด้วยการก และประพันธ์ ผูกคำพูดที่แบ่งไว้ในวจีวิภาค ให้เข้าเป็นประโยคเดียวกัน

๔. ฉันทลักษณะ แสดงวิธีแต่งฉันท์ คือคาถา ที่เป็นวรรณพฤทธิ์ และมาตราพฤทธิ์

 

อ่านออนไลน์

Loading...

 


 

Leave a comment

You are commenting as guest.

Search

หนังสือบาลีอัพเดตล่าสุด

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search