อภิธรรมศึกษาปี 1 Archive

อภิธรรมศึกษาปี 1 Files

1 บทนำ-อกุศลเจตสิก - 2563

อัพเดตเมื่อ 23 มีนาคม 2563 Hits 759

 • สำหรับ: นักศึกษาปี ๑
 • ขนาดไฟล์: 1.87 MB

1 ประวัติอภิธรรม - 2563

อัพเดตเมื่อ 23 มีนาคม 2563 Hits 724

 • สำหรับ: นักศึกษาปี ๑
 • ขนาดไฟล์: 1.22 MB
101 เจตสิกปรมัตถ์

101 เจตสิกปรมัตถ์

อัพเดตเมื่อ 23 มีนาคม 2563 Hits 4004

 • หนังสือจิตปรมัตถ์ อภิธรรมศึกษา ๑ เล่ม ๑
 • สำหรับ: นักศึกษาปี ๑
 • ขนาดไฟล์: 5.81 MB
102 เจตสิกประมัตถ์

102 เจตสิกประมัตถ์

อัพเดตเมื่อ 23 มีนาคม 2563 Hits 3058

 • หนังสือเจตสิกปรมัตถ์ อภิธรรมศึกษา ๑ เล่ม ๒
 • สำหรับ: นักศึกษาปี ๑
 • ขนาดไฟล์: 6.03 MB

2 บทนำและอกุศลจิต - 2563

อัพเดตเมื่อ 23 มีนาคม 2563 Hits 729

 • สำหรับ: นักศึกษาปี ๑
 • ขนาดไฟล์: 3.10 MB

2 โสภณเจตสิก - 2563

อัพเดตเมื่อ 23 มีนาคม 2563 Hits 726

 • สำหรับ: นักศึกษาปี ๑
 • ขนาดไฟล์: 2.53 MB

3 ความสัมพันธ์ของจิตเจตสิก - 2563

อัพเดตเมื่อ 23 มีนาคม 2563 Hits 599

 • สำหรับ: นักศึกษาปี ๑
 • ขนาดไฟล์: 986.84 KB

3 อเหตุกจิต-โลกุตรจิต - 2563

อัพเดตเมื่อ 23 มีนาคม 2563 Hits 551

 • สำหรับ: นักศึกษาปี ๑
 • ขนาดไฟล์: 2.70 MB

คำนำจิตปรมัตถ์-สารบัญ-บรรณานุกรมปี-1 - 2563

อัพเดตเมื่อ 23 มีนาคม 2563 Hits 572

 • สำหรับ: นักศึกษาปี ๑
 • ขนาดไฟล์: 810.19 KB

คำนำเจตสิก-สารบัญ-บรรณานุกรมปี-1 - 2563

อัพเดตเมื่อ 23 มีนาคม 2563 Hits 575

 • สำหรับ: นักศึกษาปี ๑
 • ขนาดไฟล์: 640.04 KB

Search

หนังสือบาลีอัพเดตล่าสุด

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search