#

หนังสือบาลี Archive

บันทึก

หนังสือบาลี Files

อธิบายบาลีไวยากรณ์ สมาสและตัทธิต

อธิบายบาลีไวยากรณ์ สมาสและตัทธิต

อัพเดตเมื่อ 08 กรกฎาคม 2561 Hits 1856

 • อธิบายบาลีไวยากรณ์ สมาสและตัทธิต
 • ขนาดไฟล์: 371.21 KB
อธิบายบาลีไวยากรณ์ อาขยาต

อธิบายบาลีไวยากรณ์ อาขยาต

อัพเดตเมื่อ 08 กรกฎาคม 2561 Hits 1807

 • อธิบายบาลีไวยากรณ์ อาขยาต
 • ขนาดไฟล์: 451.71 KB
อธิบายวากยสัมพันธ์ เล่ม 1

อธิบายวากยสัมพันธ์ เล่ม 1

อัพเดตเมื่อ 08 กรกฎาคม 2561 Hits 1248

 • อธิบายวากยสัมพันธ์ เล่ม 1
 • ขนาดไฟล์: 747.37 KB
อธิบายวากยสัมพันธ์ เล่ม 2

อธิบายวากยสัมพันธ์ เล่ม 2

อัพเดตเมื่อ 08 กรกฎาคม 2561 Hits 1232

 • อธิบายวากยสัมพันธ์ เล่ม 2
 • ขนาดไฟล์: 805.34 KB
อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา(ตติโย ภาโค)

อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา(ตติโย ภาโค)

อัพเดตเมื่อ 02 กรกฎาคม 2561 Hits 1295

 • สำหรับ: ป.ธ.๙
 • ขนาดไฟล์: 1.96 MB
อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา(ทุติโย ภาโค)

อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา(ทุติโย ภาโค)

อัพเดตเมื่อ 02 กรกฎาคม 2561 Hits 1196

 • สำหรับ: ป.ธ.๙
 • ขนาดไฟล์: 2.26 MB
อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา(ปฐโม ภาโค)

อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา(ปฐโม ภาโค)

อัพเดตเมื่อ 02 กรกฎาคม 2561 Hits 1213

 • สำหรับ: ป.ธ.๙
 • ขนาดไฟล์: 1.93 MB
อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิยา

อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิยา

อัพเดตเมื่อ 02 กรกฎาคม 2561 Hits 1207

 • สำหรับ: ป.ธ.๙
 • ขนาดไฟล์: 1.04 MB
อภิธัมมัตถสังคหบาลี

อภิธัมมัตถสังคหบาลี

อัพเดตเมื่อ 04 กรกฎาคม 2561 Hits 1151

 • สำหรับ: ป.ธ.๙
 • ขนาดไฟล์: 1.51 MB
อันตรคาถาธรรมบทแปล

อันตรคาถาธรรมบทแปล

อัพเดตเมื่อ 04 กรกฎาคม 2561 Hits 1457

 • สำหรับ: ป.ธ.๓
 • ขนาดไฟล์: 1005.79 KB
อุภัยพากยปริวัตน์ ภาค 1-2

อุภัยพากยปริวัตน์ ภาค 1-2

อัพเดตเมื่อ 08 กรกฎาคม 2561 Hits 4919

 • อุภัยพากยปริวัตน์ ภาค 1-2
 • ขนาดไฟล์: 251.70 KB
แปลโดยอรรถ ภาค 5

แปลโดยอรรถ ภาค 5

อัพเดตเมื่อ 02 กรกฎาคม 2561 Hits 3359

 • หนังสือธรรมบทแปล ภาค ๕ วิชาแปล-กลับ
 • สำหรับ: ป.ธ.๓ และ ป.ธ.๖
 • ขนาดไฟล์: 693.60 KB
แปลโดยอรรถ ภาค 6

แปลโดยอรรถ ภาค 6

อัพเดตเมื่อ 02 กรกฎาคม 2561 Hits 2253

 • หนังสือธรรมบทแปล ภาค ๖ วิชาแปล-กลับ
 • สำหรับ: ป.ธ.๓ และ ป.ธ.๖
 • ขนาดไฟล์: 981.02 KB
แปลโดยอรรถ ภาค 7

แปลโดยอรรถ ภาค 7

อัพเดตเมื่อ 02 กรกฎาคม 2561 Hits 2181

 • หนังสือธรรมบทแปล ภาค ๗ วิชาแปล-กลับ
 • สำหรับ: ป.ธ.๓ และ ป.ธ.๖
 • ขนาดไฟล์: 862.01 KB
แปลโดยอรรถ ภาค 8

แปลโดยอรรถ ภาค 8

อัพเดตเมื่อ 02 กรกฎาคม 2561 Hits 1998

 • หนังสือธรรมบทแปล ภาค ๘ วิชาแปล-กลับ
 • สำหรับ: ป.ธ.๓ และ ป.ธ.๖
 • ขนาดไฟล์: 999.61 KB
<<  1 2 3 4 5 [6

Search

หนังอัพเดตล่าสุด

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search