#
พระศาสดาและสงฆ์สาวก
พระพุทธเจ้า ตอนที่ 2

พระพุทธเจ้า ตอนที่ 2

พระโพธิสัตว์จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยจะได้แสดงถึงการบำเพ็ญเพียรที่ทำให้พระองค์ได้ ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และบทบาทของพระองค์ที่ทำหน้าที่เป็นครูของโลก

พระพุทธเจ้า ตอนที่ 3

พระพุทธเจ้า ตอนที่ 3

พระวรกายอันประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษของพระองค์ที่ได้ใช้ในการทำหน้าที่สั่งสอนสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นกำลังดับขันธ์ลง แต่กายธรรมอันใสพิสุทธิ์กำลังดำเนินกลับสู่ดินแดนอันเกษม คือ พระนิพพาน

พากุล(พระพากุลเถระ)
  • อัพเดต: 11 กรกฎาคม 2562
  • ดู: 29

พากุล(พระพากุลเถระ)

ไม่รู้จักเคยเกิดอาพาธที่สุดแม้ชั่วขณะรีดนมโคสำเร็จ .. ไม่รู้จักฉันยาที่สุดแม้ชิ้นสมอ ..

พาหิยทารุจิริยะ(พระพาหิยทารุจิริยเถระ)

พาหิยทารุจิริยะ(พระพาหิยทารุจิริยเถระ)

ท่านได้บรรลุพระอรหัตตั้งแต่ยังเป็นคฤหัสถ์ และได้ฟังพระธรรมเทศนาอย่างย่อจากพระพุทธองค์ที่กลางถนนในกรุงสาวัตถีแล้ว แต่ก่อนที่ท่านจะได้บรรพชาเป็นพระภิกษุท่านก็ถูกโคแม่ลูกอ่อนขวิดและเสียชีวิต

ภัททิยะเถระ

ภัททิยะเถระ

พระภัททิยะเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ และพระอสีติมหาสาวก ในตอนปฐมโพธิกาลได้ช่วยเป็นกำลัง ประกาศพระศาสนาในที่ต่างๆ

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>  

Who's Online

มี 236 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

7156421
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8398
10205
29483
7047597
270057
349808
7156421

Your IP: 66.249.71.51
2019-07-23 20:02
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search