#
พระศาสดาและสงฆ์สาวก
ปิณโฑลภารทวาช (พระปิณโฑลภารทวาชเถระ)

ปิณโฑลภารทวาช (พระปิณโฑลภารทวาชเถระ)

ชีวิตของเรานี้ ย่อมไม่เป็นไปโดยไม่สมควร

อาหารไม่ได้ทำจิตให้สงบ เราเห็นว่าร่างกายจะดำรงอยู่ได้เพราะอาหาร จึงได้เที่ยวแสวงหาโดยทางที่ชอบ

นักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ได้กล่าว การไหว้ การบูชา ในตระกูลทั้งหลายว่า เป็นเปือกตม

เป็นลูกศรอันละเอียด ถอนขึ้นได้ยาก สักการะอันบุรุษชั่วละได้ยาก ดังนี้

ปิลินทวัจฉ (พระปิลินทวัจฉเถระ)

ปิลินทวัจฉ (พระปิลินทวัจฉเถระ)

ด้วยกรรมที่ทำไว้ดี แล้ว และด้วยการตั้งเจตน์จำนงไว้ เมื่อท่านละร่างมนุษย์แล้ว ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ได้เสวยราชสมบัติในเทวโลก ๓๐๐ ครั้ง และได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๕๐๐ ครั้ง เป็นพระเจ้าประเทศราช อันไพบูลย์โดยคณานับมิได้

ปิโลติกสามเณร อดีตเด็กขอทาน

ปิโลติกสามเณร อดีตเด็กขอทาน

เด็กขอทานคนหนึ่งชื่อว่า ปิโลติกะ นุ่งผ้าเก่าๆ ขาดวิ่น ถือชามกระเบื้องเดินขอทานอยู่ไปมา พระอานนท์เห็นเข้าจึงเกิดความเมตตาชวนให้เด็กขอทานได้บวชในพระพุทธศาสนา สามเณรจึงได้บวชกับพระอานนท์นับแต่บัดนั้น

ปุณณชิ (พระปุณณชิเถระ)

ปุณณชิ (พระปุณณชิเถระ)

พระปุณณชิเถระ เป็นหนึ่งในพระมหาเถระลำดับแรก ๆ ของพระพุทธเจ้า ซึ่งได้รับการบรรพชาโดยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา โดยได้รับการบวช จากพระบรมศาสดา ต่อจากพระยสเถระ ถ้าถือตามลำดับชื่อที่ปรากฏในพระบาลีท่านก็เป็นพระอรหันต์องค์ที่ ๙ ของโลก

พระพุทธเจ้า ตอนที่ 1

พระพุทธเจ้า ตอนที่ 1

เทวดาหมื่นจักรวาลทูลอันเชิญพระบรมโพธิสัตว์ที่เสวยพระชาติเป็นท้าวสันตดุสิตให้ลงมาจุติยังโลกมนุษย์เพื่อตรัสรู้ธรรม จนถึงช่วงก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

<<  1 2 3 [45 6 7 8  >>  

Who's Online

มี 248 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

7156421
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8398
10205
29483
7047597
270057
349808
7156421

Your IP: 66.249.71.51
2019-07-23 20:02
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search