#
พระศาสดาและสงฆ์สาวก
กุมารกัสสปะสามเณร ผู้มีผิวพรรณดุจทองคำ

กุมารกัสสปะสามเณร ผู้มีผิวพรรณดุจทองคำ

กุมารกัสสปะ เป็นชื่อที่พระเจ้าปเสนทิโกศลที่ทรงรับอุปการะเลี้ยงดูตั้งให้ เพราะมารดาของท่านได้มีศรัทธาออกบวชหลังจากแต่งงานแล้ว และไม่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์

กุมารกัสสัปป (พระกุมารกัสสปเถระ)

กุมารกัสสัปป (พระกุมารกัสสปเถระ)

ดูกรภิกษุ

จอมปลวก นั่นเป็นชื่อของกายนี้ อันประกอบด้วยมหาภูตรูปทั้ง ๔ ซึ่งมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิด เจริญด้วยข้าวสุกและขนมกุมมาส ไม่เที่ยง ต้องอบรม ต้องนวดฟั้น มีอันทำลายและกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดา

ขทิรวนิยเรวตะ(พระขทิรวนิยเรวตเถระ)

ขทิรวนิยเรวตะ(พระขทิรวนิยเรวตเถระ)

พระอรหันต์อยู่ในที่ใด จะเป็นบ้านก็ตาม

ป่าก็ตาม ที่ลุ่มก็ตาม ที่ดอนก็ตาม ที่นั้นย่อม

เป็นภูมิภาคอันน่ารื่นรมย์ใจ

คยากัสสปะ (พระคยากัสสปะเถระ)
  • อัพเดต: 03 กรกฎาคม 2562
  • ดู: 90

คยากัสสปะ (พระคยากัสสปะเถระ)

พระคยากัสสปเถระ เป็นหนึ่งในพระมหาเถระลำดับแรก ๆ ของพระพุทธเจ้า ซึ่งได้รับการบรรพชาโดยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา โดยได้รับการบวชเป็นกลุ่มที่ ๖ จากพระบรมศาสดา

ควัมปติ (พระควัมปติเถระ)

ควัมปติ (พระควัมปติเถระ)

เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พากันนอบน้อมพระ ควัมปติ ผู้ห้ามแม่น้ำสรภุให้หยุดไหลได้ด้วยฤทธิ์ ไม่ติดอยู่ในกิเลสและตัณหาไร ๆ ไม่หวั่นไหวต่ออะไร ทั้งสิ้น เป็นผู้ผ่านพ้นเครื่องข้องทั้งปวง เป็นมหามุนี เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งภพ ดังนี้

<<  1 [23 4 5 6  >>  
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search