แนะนำข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับใบประกาศนียบัตรบาลี๒๕๖๖

ณ หอประชุมพุทธมณฑล นครปฐม วันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๖

๑. #นักเรียนที่อยู่ในส่วนภูมิภาคสามารถเดินทางเข้าพัก

 ณ อาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย โดยลงทะเบียนเข้าพัก

ในวันที่ ๑๗ ส.ค. ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป .

ในวันงาน จะมีรถรับ-ส่งไปยังหอประชุม ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐-๑๐.๓๐ น.

๒. ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม

• เปิดลงทะเบียน-รับบัตรเลขที่ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

• ถวายภัตตาหารเพล เวลา ๑๐.๓๐ น.

• ปิดรับลงทะเบียนในเวลา ๑๑.๓๐ น.

#นักเรียนที่ลงทะเบียนไม่ทันให้ติดต่อรับใบประกาศนียบัตรภายหลังพิธีเสร็จ

 ๓. นักเรียนผู้เข้ารับ ได้โปรดเตรียมหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเข้ารับ คือ

• สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือสุทธิ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ๑ ชุด

• เอกสารแสดงผลตรวจ Antigen Test kit (ATK) ๑ ชุด

๔. #นักเรียนรูปใดไม่สามารถเข้ารับใบประกาศนียบัตรบาลี

 ในวันที่ ๑๘ ส.ค. ทางสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง จะดำเนินการมอบใบประกาศนียบัตร

ไปยังสำนักแม่กองบาลีสนามหลวง ประจำหน เพื่อส่งถวายไปยังสำนักต่าง ๆ ต่อไป

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งรายชื่อ/ลำดับ กำหนดการ ตัวอย่างเอกสาร และแบบตอบรับ ได้ที่

https://1th.me/xuKef

 

#สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง

Search

36730331
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1905
17150
209303
36319068
301468
766037
36730331

Your IP: 44.212.94.18
2023-12-09 05:13
© Copyright pariyat.com 2023. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search