พิธีส่งเปรียญธรรม ๙ และ ๖ ประโยค เข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พิธีส่งพระภิกษุสามเณรเปรียญธรรม ๙ ประโยคและเปรียญธรรม ๖ ประโยค วัดพระธรรมกาย

เนื่องในโอกาสเข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ขอแสดงมุทิตาสักการะทุกรูป และอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพมา ณ โอกาสนี้

121440253 1619679521529844 5598720903479761648 n
121512269 1619679608196502 5111307791948196399 n
95955
S  15991140
S  15991142
S  15991143
S  15991147
S  15991148

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search