ติวนักธรรมตรี ครบทุกวิชา สำหรับ ผู้กำลังเตรียมตัวสอบนักธรรมตรี หรือผู้สนใจทั่วไป

ติวนักธรรมตรี ครบทุกวิชา สำหรับพระภิกษุ-สามเณร ผู้กำลังเตรียมตัวสอบนักธรรมตรี หรือผู้สนใจทั่วไป

#เนื้อหาเข้มข้น เก็งหัวข้อที่ออกสอบบ่อย พร้อมตัวอย่างข้อสอบ-เฉลย ย้อนหลัง 12 ปี (51-62)
จัดทำโดย ร.ร.พระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย กดที่ลิ้งค์ playlist แต่ละวิชา เพื่อชมในYoutube

 

1.วิชากระทู้ธรรม   https://rb.gy/j8spig

2.วิชาธรรมวิภาค  https://rb.gy/xolzx5

3.วิชาพุทธประวัติ https://rb.gy/nnn3se

4.วิชาศาสนพิธี https://rb.gy/f4yy2q

5.วิชาวินัยมุข https://rb.gy/jzpnag

 

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search