ปฐมนิเทศเปิดเรียนสามเณรใหม่

กองวิชาขั้นพื้นฐานและกองธรรม รร.พระปริยัติธรรม ได้จัดทำพิธีปฐมนิเทศและเปิดเรียนสำหรับสามเณรใหม่ คือสามเณรเตรียมนวกะและนวกะ 1

สามเณรได้กล่าวคำมอบตัวเป็นศิษย์ ได้ฟังคณาจารย์แนะนำประวัติและวิชาที่สอน ได้รับกระเป๋าอุปกรณ์เครื่องเขียนและตำราเรียน รวมถึงได้รับฟังโอวาทจากประธานสงฆ์เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและฝึกฝนอบรมตนเองสืบต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกับทีมงานทุกๆ ท่านที่จะได้ช่วยกันสร้างบุญใหญ่โดยการสร้างศาสนทายาทเยาว์วัยให้เติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป 


620603-เปิดเรียนนักธรรมตรี10
620603-เปิดเรียนนักธรรมตรี11
620603-เปิดเรียนนักธรรมตรี12
620603-เปิดเรียนนักธรรมตรี13
620603-เปิดเรียนนักธรรมตรี14
620603-เปิดเรียนนักธรรมตรี15
620603-เปิดเรียนนักธรรมตรี16
620603-เปิดเรียนนักธรรมตรี17
620603-เปิดเรียนนักธรรมตรี18
620603-เปิดเรียนนักธรรมตรี19
620603-เปิดเรียนนักธรรมตรี1
620603-เปิดเรียนนักธรรมตรี20
620603-เปิดเรียนนักธรรมตรี21
620603-เปิดเรียนนักธรรมตรี22
620603-เปิดเรียนนักธรรมตรี23
620603-เปิดเรียนนักธรรมตรี24
620603-เปิดเรียนนักธรรมตรี25
620603-เปิดเรียนนักธรรมตรี26
620603-เปิดเรียนนักธรรมตรี27
620603-เปิดเรียนนักธรรมตรี2
620603-เปิดเรียนนักธรรมตรี3
620603-เปิดเรียนนักธรรมตรี4
620603-เปิดเรียนนักธรรมตรี5
620603-เปิดเรียนนักธรรมตรี6
620603-เปิดเรียนนักธรรมตรี7
620603-เปิดเรียนนักธรรมตรี8
620603-เปิดเรียนนักธรรมตรี9

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search