พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม ๑๔ รูป

พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม ๑๔ รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 ชมภาพทั้งหมดได้ที่ Website

และที่ Page Facebook

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง สำนักสื่อ DMC ลิขสิทธิ์ภาพ : สำนักสื่อ DMC

 

โอวาทพระอุปัชฌาย์ ให้กับพระมหาเปรียญ อุทิศชีวิต 14 รูป ณ อุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย (ช่วง 1:43 ช.ม. ถึง 2:07 ช.ม.) 

ส่วนหนึ่งของโอวาทพระอุปัชฌาย์ ให้กับพระมหาเปรียญธรรม บวชใหม่ ในวันวิสาขบูชา 18 พค.2562

สุดยอดของพระภิกษุ

 • 1) พึ่งพาเอาตนเองรอดได้ เป็นที่ตั้งศรัทธาของญาติโยม ต้องมี
  • มีความรู้
  • ฉลาดคิดเป็น
  • มีความสามารถทำเป็น
 •  2) ต้องเสียสละ ผู้คนจึงยกย่อง เป็นพระ ต้องเสียสละ 3 เรื่อง
  • ให้วัดได้อาศัย วัดนั้นจึงเจริญได้ มิใช่อาศัยวัด วัดนั้นจะเสื่อมโทรม
  • คำนึงถึงหมู่คณะสงฆ์ ทำให้เจริญ ไม่ให้หมู่คณะเสื่อมเสียชื่อเสียง
  • ช่วยกันดูแลรักษา สืบทอดจรรโลง พระพุทธศาสนา

myhome 10
myhome 11
myhome 12
myhome 13
myhome 14
myhome 15
myhome 16
myhome 1
myhome 2
myhome 3
myhome 4
myhome 5
myhome 6
myhome 7
myhome 8
myhome 9

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search