พระภิกษุสามเณรเปรียญธรรม ๙ และ ๖ เข้ารับการตั้งพัดเปรียญ

พระภิกษุสามเณรเปรียญธรรม ๙ และ ๖ ประโยค วัดพระธรรมกาย เข้ารับการตั้งพัดเปรียญ ในพระราชพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๙ ประโยค และ ๖ ประโยค ประจำปี ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ สมเด็จพระกนิฏฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงตั้งพัดเปรียญ แด่พระภิกษุสามเณรที่สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๙ และ ๖ ประโยค ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

สำหรับสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย ในปีนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๒ รูป มีดังนี้

เปรียญธรรม ๙ ประโยค ๖ รูป (นาคหลวง ๑รูป)

 • ๑.พระมหาดำรงค์ ปชฺโชตชโย
 • ๒.พระมหาพลวัฒน์ อรุณโชโต
 • ๓.พระมหาบรรพิชิต ปสิทฺธชโย
 • ๔.พระมหาศุภณัฐ ธมฺมสุโภ
 • ๕.สามเณรภาสกร ชาลาธราวัฒน์

เปรียญธรรม ๖ ประโยค ๒๖ รูป

 • ๑.พระมหาสันติ เนปกฺโก
 • ๒.พระมหาอดิเรก อติชโย
 • ๓.พระมหาอภินัย ตนฺติวฑฺโฒ
 • ๔.พระมหาวีระพล วชิรจิตฺโต
 • ๕.พระมหาเอกพจน์ อภิชโย
 • ๖.พระมหาอรรถรักษ์ ญาตชโย
 • ๗.พระมหาพิศณุพนธ์ โสภิตชโย
 • ๘.พระมหาเกียรติศักดิ์ ธมฺมกิตฺติโก
 • ๙.พระมหาปุญญพัฒน์ ธมฺมวฑฺโฒ
 • ๑๐.พระมหานัทดนัย วิภาวิชโย
 • ๑๑.พระมหาธนากร ธุตชโย
 • ๑๒.พระมหาธวัชชัย ธารณชโย
 • ๑๓.พระมหาฐิติพันธ์ สุภชโย
 • ๑๔.พระมหาธนพล สุนฺทรชโย
 • ๑๕.สามเณรณัฐพล จันทา
 • ๑๖.สามเณรสิทธิชัย เดชคำพู
 • ๑๗.สามเณรธีรศักดิ์ รักสกุล
 • ๑๘.สามเณรรัตนพล ประสาททอง
 • ๑๙.สามเณรอภิวัฒน์ ครองยุติ
 • ๒๐.สามเณรไพโรจน์ กุรกนก
 • ๒๑.สามเณรอัครเดช บุญกอง
 • ๒๒.สามเณรหมี อายี
 • ๒๓.สามเณรอธิบุตร ยอดพุดซา
 • ๒๔.สามเณรอดิเทพ วิภาสพานิชกุล
 • ๒๕.สามเณรหงษ์ทอง ไชยศรี
 • ๒๖.สามเณรวีรพงษ์ บัวศรี

Cr.กองการคณะสงฆ์ วัดพระธรรมกาย


620517-ส่งรับพัด9-610
620517-ส่งรับพัด9-611
620517-ส่งรับพัด9-612
620517-ส่งรับพัด9-613
620517-ส่งรับพัด9-614
620517-ส่งรับพัด9-615
620517-ส่งรับพัด9-61
620517-ส่งรับพัด9-62
620517-ส่งรับพัด9-63
620517-ส่งรับพัด9-64
620517-ส่งรับพัด9-65
620517-ส่งรับพัด9-66
620517-ส่งรับพัด9-67
620517-ส่งรับพัด9-69

Search

Who's Online

มี 220 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

7100658
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6836
12132
53061
6961501
214294
349808
7100658

Your IP: 18.209.104.7
2019-07-18 15:47
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search