ปฐมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรอภิธรรมศึกษา

สำนักเรียนพระอภิธรรม วัดพระธรรมกาย จัดพิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนและมอบประกาศนียบัตรอภิธรรมศึกษา วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

620512-adb10
620512-adb11
620512-adb12
620512-adb13
620512-adb14
620512-adb15
620512-adb16
620512-adb17
620512-adb18
620512-adb19
620512-adb1
620512-adb20
620512-adb21
620512-adb22
620512-adb23
620512-adb24
620512-adb25
620512-adb2
620512-adb3
620512-adb4
620512-adb5
620512-adb6
620512-adb7
620512-adb8
620512-adb9

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search