มอบประกาศนียบัตร นักธรรม-ธรรมศึกษา 2562

โรงเรียนพระปริยัติธรรม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักธรรม-ธรรมศึกษา ในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00-15.00 น. ห้อง SPD 7

620505-nd-ds10
620505-nd-ds11
620505-nd-ds12
620505-nd-ds13
620505-nd-ds14
620505-nd-ds15
620505-nd-ds16
620505-nd-ds17
620505-nd-ds18
620505-nd-ds19
620505-nd-ds1
620505-nd-ds20
620505-nd-ds21
620505-nd-ds22
620505-nd-ds23
620505-nd-ds24
620505-nd-ds25
620505-nd-ds26
620505-nd-ds27
620505-nd-ds28
620505-nd-ds2
620505-nd-ds3
620505-nd-ds4
620505-nd-ds5
620505-nd-ds6
620505-nd-ds7
620505-nd-ds8
620505-nd-ds9

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search