ประกาศผสสอบบาลีสนามหลวง ปี 2562

ขอแสดงมุทิตา กับพระภิกษุสามเณร และสาธุชนนักศึกษาภาษาบาลีที่สอบบาลีได้ ในปี 2562 ทุกรูป/ท่าน

โดยพระเดชพระคุณพระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานในการประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ณ วัดสามพระยาวรวิหาร

ซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีที่ปีนี้มีเพชรเม็ดงามคือ เปรียญธรรม ๙ ประโยค เกิดขึ้นอีก ๔๐ รูป  ๕ รูปในนั้น เป็นถึงสามเณรนาคหลวงอีกด้วย

  • เปรียญธรรม ๙ ประโยค สอบได้ ๔๐ รูป 
  • เปรียญธรรม ๘ ประโยค สอบได้ ๖๖ รูป
  • เปรียญธรรม ๗ ประโยค สอบได้ ๑๕๕ รูป
  • เปรียญธรรม ๖ ประโยค สอบได้ ๒๕๑ รูป

ขอแสดงมุทิตาจิตมากับผู้สอบได้ และถวายกำลังใจไปยังผู้เกือบสอบได้มา ณ โอกาสนี้

ผลสอบบาลีได้ทั่วประเทศ ปี 2562

ผลสอบบาลีได้ วัดพระธรรมกาย


1553611518614
1553611561838
1553611601741
1553611838773
1553611875602
1553611901333
1553611933304
S  7938056
S  7938057

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search