กราบรับฟังโอวาทหลวงพ่อทัตตชีโว เพื่อพัฒนาตนและน้องสามเณร

สำนักพระปริยัติธรรม ได้รับความเมตตาให้เข้าฟังธรรมจากหลวงพ่อที่อาศรมบันฑิต เรื่องหลักธรรมในการพัฒนาตนและสามเณร

โดยใช้หลัก ฆราวาสธรรม 4 คือ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาคนและนำมาฝึกบุคลากรคือสามเณรได้ ให้พัฒนาตนเองเป็นรอบๆ ทำให้เป็นคนมีความใจใส มีนิสัยดี มีความอดทน และเสียสละเพื่อหมู่คณะในที่สุด

timeline 25620315 125847
timeline 25620315 125849
timeline 25620315 125850
timeline 25620315 125852
timeline 25620315 125859
timeline 25620315 125901
timeline 25620315 125902
timeline 25620315 125903
timeline 25620315 125905
timeline 25620315 125906
timeline 25620315 125907
timeline 25620315 125909
timeline 25620315 125910

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search