กัลฯไพศาล ทวีชัยถาวรและครอบครัวถวายทุนการศึกษา

กัลฯไพศาล ทวีชัยถาวรและครอบครัวได้มาทำบุญวันคล้ายวันเกิด ถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร รร.พระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย สนับสนุนการศึกษานักธรรม, บาลี

 ขออนุโมทนาสาธุมา ณ โอกาสนี้ ขอให้เจ้าภาพทุกท่านมีดวงปัญญาสว่างไสว รู้แจ้งเห็นแจ้งทั้งทางโลกทางธรรม เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย มีสุขภาพแข็งแรงอายุขัยยืนยาว สร้างบารมีอย่างสะดวกง่ายดายตลอดไปเทอญ

timeline 25620314 152905
timeline 25620314 152927
timeline 25620314 155555
timeline 25620314 155559
timeline 25620314 155600
timeline 25620314 155602
timeline 25620314 155603
timeline 25620314 155605

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search