สอบบาลีสนามหลวง เปรียญตรีและโท วัดเขียนเขต

วันสอบบาลีสนามหลวงวันแรก สนามสอบจังหวัดปทุมธานี วัดเขียนเขต รังสิต คลอง ๓ ประโยค ๑-๒, ป.ธ. ๓-๔

ขอถวายกำลังใจพระภิกษุสามเณร และสาธุชนผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวงทุกรูปทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

Cr. เฟสบุ๊ค Uthit Siriwan

620301-สอบเปรียญตรี10
620301-สอบเปรียญตรี11
620301-สอบเปรียญตรี1
620301-สอบเปรียญตรี2
620301-สอบเปรียญตรี3
620301-สอบเปรียญตรี4
620301-สอบเปรียญตรี5
620301-สอบเปรียญตรี6
620301-สอบเปรียญตรี7
620301-สอบเปรียญตรี9

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search