ติวบาลีประโยค 1-2 ถึง 5 วัดสร้อยทอง

พิธีปฐมนิเทศโครงการ อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ.๕ สำนักเรียนวัดสร้อยทอง

โดยมีพระเดชพระคุณ พระราชปัญญาสุธี (รองเจ้าคณะภาค ๑๑ ) เมตตามาเป็นประธาน วันอังคาร ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ พระมหาธาตุเจดีย์ศรีสร้อยทอง วัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร และรร.พระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ส่งภิกษุสามเณรเข้าร่วมอบรมด้วยจำนวน ๕๐ รูป

ขอให้ทุกรูปมีดวงปัญญาสว่างไสวรู้แจ้งแตกฉานในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกประการเทอญ สาธุๆๆ

Cr.ภาพ เพจสำนักเรียนวัดสร้อยทอง


timeline 25620213 083910
timeline 25620213 083912
timeline 25620213 083913
timeline 25620213 083914

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search