บรรยากาศสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.8-9

เวลา ๑๒.๑๙ น. พระเดชพระคุณพระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการสอบบาลีสนามหลวง

ประโยค ป.ธ. ๘-๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประโยค ป.ธ. ๘ จำนวน ๘๑๓ รูป ป.ธ. ๔๑๔ รูป บศ. ๘ จำนวน ๘ คน บศ. ๙ จำนวน ๙ คน ของสำนักเรียนทั่วประเทศ ณ สนามสอบวัดสามพระยาวรวิหาร ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.

Cr.เพจวัดสามพะยา วรวิหาร


-สอบบาลี10
-สอบบาลี11
-สอบบาลี12
-สอบบาลี13
-สอบบาลี14
-สอบบาลี1
-สอบบาลี2
-สอบบาลี3
-สอบบาลี4
-สอบบาลี5
-สอบบาลี6
-สอบบาลี7
-สอบบาลี8
-สอบบาลี9

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search