ปิดปฐมนิเทศอบรมบาลีก่อนสอบ ณ วัดสร้อยทอง

ปิดปัจฉิมนิเทศโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ประโยค ๖-๙ วัดสร้อยทอง (พระอารามหลวง)

โดยมีพระเดชพระคุณ พระราชปัญญาสุธี(รองเจ้าคณะภาค ๑๑ ) เมตตามาเป็นประธาน วันอาทิตย์ ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.

วัดพระธรรมกาย นำโดยพระมหา ดร.สุธรรม สุรตโน ได้เป็นตัวแทนหลวงพ่อและหมู่คณะถวายปัจจัยไทยธรรมบูชาธรรมคณาจารย์ทุกรูปที่ได้เสียสละเวลาและกายใจอบรมถวายความรู้พระบาลีอย่างดียิ่ง พร้อมได้ถวายชุดปากกายกชั้น 200 กว่าชุดและค่าพาหนะแด่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกรูปทุกท่าน

ขอถวายกำลังใจแด่นักศึกษาภาษาบาลีและคณาจารย์ พร้อมทั้งอนุโมทนาต่อศรัทธาสาธุชนเจ้าภาพผู้ใจบุญทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

timeline 25620204 214418
timeline 25620204 214420
timeline 25620204 214423
timeline 25620204 214425
timeline 25620204 214427
timeline 25620204 214429
timeline 25620204 214518

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search