เปิดปฐมนิเทศอบรมบาลีก่อนสอบ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.5

ปฐมนิเทศเปิดอบรมก่อนสอบบาลีสนามหลวง วัดพระธรรมกาย ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.5 ประจำปีพ.ศ.2562

พระมหาดร.สุธรรม สุรตโน ป.ธ.๙ ผอ.สำนักพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกายได้เป็นประธานให้โอวาทให้กำลังใจ มอบชุดปากกาเครื่องเขียน น้ำยาซักผ้า พร้อมปัจจัย แด่นักเรียนนักศึกษาภาษาบาลี ขอให้ทุกรูปมีดวงปัญญาสว่างไสว สอบได้ยกชั้นเป็นอัศจรรย์ทุกๆ ท่านเทอญ

ขออนุโมทนาบุญกับทีมงานกองพระบาลี จนท.รร.พระปริยัติธรรม และเจ้าภาพที่สนับสนุนการศึกษาถวายชุดปากกาเพื่อใช้ในการศึกษาธรรมะพระบาลีมา ณ โอกาสนี้


timeline 25620116 161702
timeline 25620116 161704
timeline 25620116 161706
timeline 25620116 161707
timeline 25620116 161709
timeline 25620116 161710
timeline 25620116 161711
timeline 25620116 161713
timeline 25620116 161714
timeline 25620116 161715
timeline 25620116 161717
timeline 25620116 161719
timeline 25620116 161720
timeline 25620116 161722
timeline 25620116 161723
timeline 25620116 161724
timeline 25620116 161726
timeline 25620116 174418

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search