เปิดปฐมนิเทศอบรมบาลีก่อนสอบ ณ วัดสร้อยทอง

พิธีเปิดปฐมนิเทศ โครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงประโยค ๖-๙ วัดสร้อยทอง (พระอารามหลวง)

โดยมีพระเดชพระคุณ พระราชปัญญาสุธี (รองเจ้าคณะภาค ๑๑ ) เมตตามาเป็นประธาน วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.

มีพระภิกษุ-สามเณรจากทั่วประเทศ ชั้นเปรียญธรรม ๖ - ๙ เข้าร่วมการอบรมบาลี ในครั้งนี้ด้วย

ขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาคณาจารย์ทุกรูป/ทุกท่าน และขอเชิญชวนเจ้าภาพผู้มีบุญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร ณ วัดสร้อยทองได้จนจบโครงการ


myhome 0
myhome 10
myhome 11
myhome 12
myhome 13
myhome 14
myhome 1
myhome 2
myhome 3
myhome 4
myhome 5
myhome 6
myhome 7
myhome 8
myhome 9
myhome

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search