วันสามเณร 2562

หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย ได้จัดให้มีวันสามเณร เสาร์ที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 

พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เมตตามาเป็นประธานสงฆ์ กล่าวให้โอวาท และมอบรางวัลสามเณรดีเด่น เป็นต้นเนื่องในวันสามเณร ประจำปี 2562

โดยมี สามเณรวัดพระธรรมกาย กว่า 250รูป และคณะสาธุชนจำนวนมาก มาร่วมในงานในครั้งนี้ ภายในงาน ชมกิจกรรมความสามารถของสามเณร
-การวาดภาพ
-การปั้น
-การแต่งกลอน
-การแต่งบทความ
-การแสดงสุนทรพจน์
-การแสดงต่างๆ ฯลฯ

ขออนุโมทนาบุญกับทุกรูป/ท่าน ที่ร่วมบุญออกร้านอาหารปานะ เจ้าภาพงานตักบาตร ถวายของชวัญ และทุนการศึกษา แด่สามเณรเปรียญฯ สนับสนุนให้ท่าน มีกำลังใจในการสร้างบารมี การศึกษาพระบาลี


myhome
myhome
myhome
myhome
myhome
myhome
myhome
myhome
myhome
myhome
myhome
myhome
myhome
myhome
myhome
myhome
myhome
myhome
myhome
myhome

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search