เปิดอบรมบาลีก่อนสอบ ณ อุทัยแสง

พระมหาเผด็จศักดิ์ สกฺกธมฺโม ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรม “อุทัยแสง” ,ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรม เปิดปฐมนิเทศให้โอวาทกำลังใจแก่นักเรียนบาลี

สำหรับชั้นประโยค ๑-๒ ที่เข้ารับการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม “อุทัยแสง” ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

ขออนุโมทนาบุญและเอาบุญมาฝากลูกพระธัมฯทั่วโลก.

***สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมหมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย ได้ที่

Facebook หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย : https://www.facebook.com/Gutinovices/

Facebook โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย : https://www.facebook.com/paraindhramma072


cafe 0
cafe 1
cafe 2
cafe 3
cafe 4
cafe 5
cafe 6
cafe 7
cafe 8
cafe 9
cafe

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search