สอบธรรมศึกษาตรี-โท-เอก

เจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเปิดสอบธรรมศึกษาตรี-โท-เอก สนามสอบวัดพระธรรมกาย มีผู้เข้าสอบกว่า 600 คน

สำนักเรียนวัดพระธรรมกายได้จัดให้มีการสอบธรรมศึกษาชั้นตรีโทและเอกประจำปีพุทธศักราช 2561 วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ มหารัตนวิหารคด 25 พระมหาธรรมกายเจดีย์ฯ วัดพระธรรมกาย 
คณะกรรมการคุมสอบธศ.(คลิก)http://bit.ly/2KEZi8b

ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าอาวาสวัดมงคลพุการาม เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมตตาเป็นประธานจุดเทียน - ธูป บูชาพระรัตนตรัยและให้โอวาทเปิดสอบธรรมศึกษาชั้นตรีโทเอกแก่นักเรียนผู้เข้าสอบ

รร.ที่ส่งสอบมี 5โรงเรียน

 • 1.รร.สังข์อ่ำ
 • 2.รร.ท่าโขลง
 • 3.รร.วัดกลางคลองสาม
 • 4.รร.วันครู
 • 5.วัดพระธรรมกาย

รวมยอดนักเรียนผู้เข้าสอบธรรมศึกษา

 • ชั้นตรี 424 คน
 • ชั้นโท 121 คน
 • ชั้นเอก 64 คน
 • รวม 609 คน

วิชาที่สอบ

 • 1.วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
 • 2.วิชาพุทธฯ
 • 3.วิชาธรรมวิภาค
 • 4.วิชาเบญจศีล-เบญจธรรม(ตรี) วิชาอุโบสถศีล(โท)วิชากรรมบท(เอก)

การสอบผ่านไปอย่างเรียบร้อยด้วยดี กองธรรม สำนักพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ขอกราบอนุโมทนาบุญทุกส่วนงานผู้มีส่วนทำให้การสอบธรรมศึกษาวันนี้ผ่านไปด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ สาธุ


timeline 20181129 111518
timeline 20181129 111520
timeline 20181129 111522
timeline 20181129 111524
timeline 20181129 111525
timeline 20181129 111527
timeline 20181129 111529
timeline 20181129 111531
timeline 20181129 111532
timeline 20181129 111534
timeline 20181129 111536
timeline 20181129 111538
timeline 20181129 111541
timeline 20181129 111543
timeline 20181129 111544
timeline 20181129 111546

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search