สอบธรรมสนามหลวง นักธรรมโท-เอก

วันนี้ (24 พ.ย. 61) พระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าอาวาสวัดมงคลพุการาม เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เป็นประธานเปิดสอบธรรมสนามหลวงระดับนักธรรมชั้นโทและชั้นเอก ณ สนามสอบวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

มีพระภิกษุสามเณรในเขตอำเภอคลองหลวงเข้าสอบจำนวน 353 รูป และได้รับความเมตตาจากพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานีร่วมเป็นกรรมการดูแลความเรียบร้อยในการสอบ

โดยสำนักแม่กองธรรมสนามหลวงกำหนดให้คณะสงฆ์สอบธรรมสนามหลวงเป็นประจำทุกปี ปี2561นี้ระดับชั้นนักธรรมโท- เอก สอบพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน รวม 4 วัน วันละ 1 วิชา วิชาละ 3 ชั่วโมง ได้แก่การสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรม วิชาพุทธ และ วิชาวินัย


cafe 00
cafe 0
cafe 10
cafe 11
cafe 12
cafe 1
cafe 2
cafe 3
cafe 4
cafe 5
cafe 6
cafe 7
cafe 8
cafe 9
cafe

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search