พิธีปัจฉิมนิเทศปิดอบรมนักธรรมชั้นโทเอก

พิธีปัจฉิมนิเทศให้โอวาทและมอบรางวัลนักเรียนดีเด่นและผู้สอบได้คะแนนสูงสุดในการอบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง ชั้นโท-เอก และมอบประกาศนียบัตรแก่คณาจารย์ผู้ให้การอบรม ซึ่งมีกำหนดการสอบในวันที่ 24-27 พฤศจิกายนนี้

ขอให้ทุกรูปสอบผ่านยกชั้นทุกรูปเทอญ และกราบอนุโมทนาทีมงานกองธรรม คณาจารย์ และเจ้าภาพผู้สนับสนุนถวายปานะและทุนการศึกษาตลอดการอบรมที่ผ่านมา ณ โอกาสนี้


timeline 25611121 123743
timeline 25611121 123746
timeline 25611121 123747
timeline 25611121 123748
timeline 25611121 123750
timeline 25611121 123751
timeline 25611121 123753
timeline 25611121 123754
timeline 25611121 123755
timeline 25611121 123758
timeline 25611121 123802
timeline 25611121 123804
timeline 25611121 123805

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search