จัดสอบอภิธรรมศึกษา ประจำปี 2561

11 พฤศจิกายน 2561 ได้จัดสอบอภิธรรมศึกษาประจำปี ซึ่งนำโดยพระมหาสมเกียรติ วรยโส อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนพระอภิธรรม วัดพระธรรมกาย 

มีผู้เข้าเรียนและเข้าสอบทุกเพศทุกวัย ทั้งพระภิกษุสามเณรและสาธุชนทั่วไป ขอให้ทุกท่านมีปัญญาสว่างไสวสอบได้สอบผ่านทุกท่าน ขอพระสัทธรรมจงเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนานเทอญ


611111-สอบอภิธรรมศึกษา10
611111-สอบอภิธรรมศึกษา11
611111-สอบอภิธรรมศึกษา12
611111-สอบอภิธรรมศึกษา13
611111-สอบอภิธรรมศึกษา14
611111-สอบอภิธรรมศึกษา15
611111-สอบอภิธรรมศึกษา16
611111-สอบอภิธรรมศึกษา1
611111-สอบอภิธรรมศึกษา2
611111-สอบอภิธรรมศึกษา3
611111-สอบอภิธรรมศึกษา4
611111-สอบอภิธรรมศึกษา5
611111-สอบอภิธรรมศึกษา6
611111-สอบอภิธรรมศึกษา7
611111-สอบอภิธรรมศึกษา8
611111-สอบอภิธรรมศึกษา9

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search