สอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ปี 2561

สอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี วันแรก พระ-เณร 300 กว่ารูปเข้าสอบ ณ วัดพระธรรมกาย

วันนี้ (18 ต.ค.61) พระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าอาวาสวัดมงคลพุการาม เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เป็นประธานเปิดสอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้นตรี ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วัดพระธรรมกาย โดยมีพระภิกษุสามเณร 300 กว่ารูปในเขตอำเภอคลองหลวงจาก 21 วัด เข้าสอบได้แก่ วัดบางขัน, วัดพืชนิมิต, วัดคุณหญิงส้มจีน, วัดทวีการะอนันท์, วัดกล้าชอุ่ม, วัดคลองสอง, วัดกลางคลองสาม, วัดเกิดการอุดม, วัดสว่างภพ, วัดมงคลพุการาม, วัดตะวันเรือง, วัดเพิ่มทาน, วัดหัตถสารเกษตร, วัดศิริจันทาราม, วัดแสวงสามัคคีธรรม, วัดปัญญานันทาราม, วัดผลาหาร, วัดพุทธชินวงศ์วนาราม, วัดหว่านบุญ, วัดอู่ข้าว และวัดพระธรรมกาย

สำหรับการสอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้นตรี จัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18 – 21 ตุลาคม พ.ศ.2561 ได้แก่ 1.วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม 2.วิชาธรรม 3.วิชาพุทธ และ 4.วิชาวินัยมุข

Cr. สำนักสื่อสารองค์กร


cafe 37
cafe 38
cafe 39
cafe 40
cafe 41
cafe 42
cafe 43
cafe 44
cafe 45
cafe 46
cafe 47
cafe 48
cafe 49
cafe 50
cafe 51

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search